MER

IHM Innovation and Business Growth

Vill du öka innovationsförmågan i ditt företag? Affärsutveckling och innovation är nyckelfaktorer för tillväxt och konkurrenskraft. IHM Innovation and Business Growth ger dig metoder och praktiska verktyg för att skapa den struktur och kultur som krävs för att öka innovationsförmågan i företag och team.

Martin Högenberg
”Behandla andra så att de delar nästa idé”
Martin Högenberg Vice President Consulting and Head of Innovation, CGI Sweden
AnmälanLadda ner kursplanDigitala verktyget NextGuide för innovation
Martin Högenberg
”Behandla andra så att de delar nästa idé”
Martin Högenberg Vice President Consulting and Head of Innovation, CGI Sweden

Fakta

Startdatum

Stockholm

09 apr
9-11 april + 2-3 maj

5

5 heldagar

Utbildningens omfattning är 5 heldagar uppdelat i 3 + 2 dagar

Heldagar: kl. 9.00-16.30

 

info [dot] allman [at] ihm [dot] se (subject: Fr%C3%A5ga%20om%20IHM%20Digital%20Marketing) (Frågor? Maila oss!)

Kursavgift

Avgift

29 000 kr exkl. moms

36 250 kr inkl. moms

Lunch och fika ingår i avgiften.

Flera platser ger rabatt: 3 pers. ger 15 %, 4 pers. ger 20 % och 5 pers. ger 25 % rabatt.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Resultat

Innehåll

Syftet med denna intensivkurs är att ge dig det breda perspektivet och konkretisera med ett case, så att du kan göra en roadmap för din organisation. 

 

Innehåll:

 • Varför behövs GDPR och är det viktigt?
 • Genomgång av den nya datanskyddsförordningen GDPR
 • Vilka riskhanteringskrav ställs på en organisation idag (GDPR, cybersäkerhet, krishantering)?
 • Vad krävs för att möta kraven i GDPR?
 • Vad är personuppgifter/känsliga personuppgifter?
 • Vanliga problem vid behandling av personuppgifter och hur du undviker dem
 • Vad har vi för skyldigheter?
 • Vad innebär ”rätten att bli glömd?”
 • Vilka är de största fallgroparna?
 • Identifiera riskområden
 • Fallgropar i projekt
 • Praktisk överblick, vad behöver ni göra?
 • Kundcase från Scania


 

Kursen riktar sig till

 • chefer, ledare
 • medarbetare inom marknad, affärsutveckling, försäljning och kundservice
 • dig som arbetar inom legal/compliance och som dataskyddsombud. 

Sagt om

Är du redo att accelerera innovationsförmågan?

Affärsutveckling är inte detsamma som innovation. Men trots att innovation är nödvändigt, är det få företag som jobbar strukturerat. Innovation driver konkurrensfördelar och skapar en snabbrörlighet som idag är en nyckelfaktor för tillväxt. Detta är kursen för dig som vill lära dig arbeta med innovation på ett strukturerat sätt för att bidra till ökad innovationsförmåga i företag och team. 

 

Framtidens innovationer skapas tillsammans

Innovationsarbetet sker inte längre på en viss avdelning eller av ett fåtal personer i en viss roll utan är en angelägenhet för hela företaget. IHM Innovation and Business Growth är en möjlighet för dig och din organisation att öka er innovationsförmåga och skapa en kultur som bemöter idéer på ett sätt som som tar vara på kraften i alla anställda. Lyckas ni med detta, ligger ni steget före konkurrenterna och arbetar proaktivt för att framtidssäkra er verksamhet. Ladda ner guiden "Hur du kan skapa effekt från innovationsarbetet" här

 

Utvecklingspartner: CGI Sweden

Kursen är framtagen i samarbete CGI och deras erfarna konsulter kommer att guida dig genom kursen. Du kommer bland annat att få träffa Martin Högenberg, Vice President Consulting and Head of Innovation på CGI Sverige.

 

 

Exempel på innehåll

 • Verktyg och metoder för att planera och skapa struktur och kultur för en innovativ företagskultur
 • Innovationsarbete med kundfokus och datadrivet best practice
 • Design Thinking och Lean i kombination för att identifiera och utveckla innovationsmöjligheter
 • Aktiviteter för varje steg i innovationsarbetet som gör det möjligt för alla att vara med och bidra
 • Tillgång till det digitala verktyget Next som ett stöd i kursen och i ditt fortsatta arbete med utveckling av affärsmodellen.

Ladda ner kursplan här

 

 

 

 

Till toppen av sidan Till topp