MER

IHM Indirekt ledarskap

Att leda genom andra chefer kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. Indirekt Ledarskap (IL) har fokus på att ge verktyg för hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

Petra Myhrman
”Du får ökade kunskaper och insikter om hur du ökar organisationens effektivitet, engagemang och tillit. ”
Petra Myhrman Handledare IHM Ledarutveckling
Anmäl dig härBoka rådgivning
Petra Myhrman
”Du får ökade kunskaper och insikter om hur du ökar organisationens effektivitet, engagemang och tillit. ”
Petra Myhrman Handledare IHM Ledarutveckling

Fakta

Startdatum

Göteborg

13 dec
13-14 dec + 25 jan 2019
06 maj
6-7 maj + 17 juni 2019

Stockholm

28 jan
28-29 jan och 25 mars 2019

2+1

Omfattning

Tre dagar (2+1)

13-14 dec, kl. 9.00-17.00
25 jan. 2019 kl. 9:30-17.00

Innehållet kan även skräddarsys för företagsanpassat genomförande.

 

Kursavgift

Avgift

19 850:- exkl. moms. Lunch och fika ingår.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Att säkerställa att mål, visioner och budskap förankras i organisationen

Framgångsrika ledare på strategisk nivå bygger en organisation med stark tillit, där både chefer och medarbetare tar fullt ansvar och bidrar till utveckling av verksamheten. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor, det vill säga att i ena stunden fatta snabba beslut här och nu och i nästa tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut. 

Under kursen ges du möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring ditt eget indirekta ledarskap och hur det påverkar dina medarbetare och din organisation. 

 

 
 
 

Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom: 

Handlingsinriktad påverkan 

Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen. 

Imageinriktad påverkan 

Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Bilden medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.

Utbildningen är 2+1 dag. Genom övningar, uppgifter och reflektioner får du ökade kunskaper och insikter om hur du som indirekt ledare påverkar genom att leda via andra chefer. Du kommer i mellantiden att få en hemuppgift att arbeta med för att undersöka hur ditt indirekta ledarskap uppfattas. Resultatet i hemuppgiften tillsammans med nya kunskaper och insikter kommer att utgöra en grund när du dag tre arbetar fram din personliga utvecklingsplan som stöd i din ledarutveckling.  

Resultat

Indirekt ledarskap ger förståelse för det strategiska och indirekta ledarskapets betydelse för att skapa resultat i din organisation och kunskap om hur du leder genom att vara förebild och hur du styr med hjälp av en tydlig värdegrund. 
 
Vi kommer också att behandla vilka beteenden som klassas som destruktiva och som får kontraproduktiva effekter, hur du märker om de finns i organisationen samt hur du kan arbeta med att minimera dessa.  
 

Du får: 

  • Ökad förmåga att analysera, reflektera kring och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga
  • Förståelse för modellen Indirekt Ledarskap och hur de olika delarna skapar effekter i din organisation
  • Ett nätverk av ledare på samma organisatoriska nivå
  • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer
  • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga
  • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap 

Sagt om

Jonna Myrebris

Områdes-/Fastighetschef, Lunds Kommun
Hur leder jag strategiskt? Hur når jag ut med visioner och mål? Hur skapar jag som ledare ett genuint engagemang i organisationen jag leder? För mig var det en givande utbildning!

Verktyg för att bygga tillit och påverka

Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga ledare som leder genom andra chefer. Utbildningen ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och hur man bygger tillit genom alla nivåer. 

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Intervju med Carl-Johan Lonntorp
Testa dina kunskaper här
Vad kräver framtiden av dig och ditt ledarskap?
Till toppen av sidan Till topp