MER

IHM GDPR Intensiv

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Det medför nya krav på bolag, myndigheter och andra organisationer när det gäller säkerhet, risker och hantering av personuppgifter. Under en heldag ger vi hela perspektivet och konkretiserar med ett case.

Jacob Henricson
”Kan du berätta vad ni gör med de registrerades personuppgifter idag utan att rodna? Då är ni på rätt väg.”
Jacob Henricson lärare IHM GDPR Intensiv
Anmälan
Jacob Henricson
”Kan du berätta vad ni gör med de registrerades personuppgifter idag utan att rodna? Då är ni på rätt väg.”
Jacob Henricson lärare IHM GDPR Intensiv

Fakta

Startdatum

Stockholm

01 feb
1 Februari kl. 9.00-16.30

1

En heldag

Kursen omfattar en heldag inklusive lunch.

Kursavgift

Avgift.

7 800:- exkl. moms.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Resultat

Innehåll

Syftet med denna intensivkurs är att ge dig det breda perspektivet och konkretisera med ett case, så att du kan göra en roadmap för din organisation. 

 

Innehåll:

 • Varför behövs GDPR och är det viktigt?
 • Genomgång av den nya datanskyddsförordningen GDPR
 • Vilka riskhanteringskrav ställs på en organisation idag (GDPR, cybersäkerhet, krishantering)?
 • Vad krävs för att möta kraven i GDPR?
 • Vad är personuppgifter/känsliga personuppgifter?
 • Vanliga problem vid behandling av personuppgifter och hur du undviker dem
 • Vad har vi för skyldigheter?
 • Vad innebär ”rätten att bli glömd?”
 • Vilka är de största fallgroparna?
 • Identifiera riskområden
 • Fallgropar i projekt
 • Praktisk överblick, vad behöver ni göra?
 • Kundcase från Scania


 

Kursen riktar sig till

 • chefer, ledare
 • medarbetare inom marknad, affärsutveckling, försäljning och kundservice
 • dig som arbetar inom legal/compliance och som dataskyddsombud. 

Sagt om

Hela perspektivet och kundcase

Syftet med denna intensivkurs är att hjälpa dig som redan är igång, eller dig som inte har börjat ännu, att fokusera på rätt saker inför maj 2018. Baserat på erfarenheter från flera branscher landar vi i roadmaps för att bli klara i tid för den nya lagen. Vi tittar också på hur GDPR passar samman med andra krav på organisationer såsom cybersäkerhet och krishantering.

 

Innehåll:

 • Vilka riskhanteringskrav ställs på en organisation idag (GDPR, cybersäkerhet, krishantering)?
 • GDPR – ett nödvändigt ont eller möjlig affärsnytta? 
 • Hur ska man förhålla sig för att möta kraven så effektivt som möjligt?
 • Genomgång av den nya dataskyddsförordningen GDPR
 • Varför behövs GDPR och är det viktigt?
 • Vanliga problem vid behandling av personuppgifter och hur du undviker dem
 • Vad har vi för skyldigheter samt vad krävs för att möta kraven?
 • Identifiera riskområden och fallgropar i GDPR-projekt
 • Hur identifierar man vilka risker som är viktigast för organisationen att fokusera på?
 • Praktisk överblick, vad behöver ni göra?


 

 

 

 

Efter kursen kommer deltagarna att ha med sig

 • En tydlig bild av vad kraven och hoten är
 • Praktiska metoder och förhållningssätt för att hantera dem i sina organisationer
 • En roadmap för organisationen inför att möta compliance maj 2018

 

Kursledare - Jacob Henricson

Jacob har 15 års erfarenhet av riskhantering, med tonvikt på informationssäkerhet och krishantering. Han har varit CISO och Vice President Compliance på LM Ericsson samt ledare för PwC Sveriges IT-riskkonsulter. Jacob jobbar idag med ett antal större GDPR-projekt för svenska och internationella kunder.

 

Kursen riktar sig till

 • chefer, ledare
 • medarbetare inom marknad, affärsutveckling, försäljning och kundservice
 • dig som arbetar inom legal/compliance och som dataskyddsombud.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp