Examen Marknadsekonom DIHM

Examen Marknadsekonom DIHM är en investering i en erkänd examen, som sätter dig på kartan och öppnar dörrar i företagsvärlden. Driver du eget företag, får du den allra bästa plattformen för att utveckla affärerna vidare och ta dig an nya utmaningar. Vill du avancera, förbereder vi dig på alla tänkbara sätt för nya, kvalificerade uppgifter. 

På ledande positioner i näringslivet finns tiotusentals IHMare som lagt grunden för sina karriärer på IHM, väl medvetna om kraften i självförtroende, förmåga och aktuell kunskap.

Oavsett inriktning på din examen, tränas du i ett brett och tvärfunktionellt affärstänk, som ger dig helhetssyn och förmåga att verkligen bidra till bättre resultat. Du lär dig inte bara affärsspråket, utan också att argumentera, se nya möjligheter, lösa problem, övertyga och samarbeta. Det ger dig de bästa förutsättningar att hitta din väg och komma vidare i karriären.

För att bli Marknadsekonom tar du fyra certifikat, i din egen takt. Två är obligatoriska och två är valfria. Det första, Business Management, ger dig helhetssyn på vad som gör ett företag lönsamt. Det sista, ett Business Case, är beviset på att du självständigt och professionellt kan ta dig an en affärsutmaning på ledningsnivå, skapa en lösning och underbygga dess affärsmässiga värde.  

Vi har kombinerat fyra inriktningar som alla ger kompetens som efterfrågas i näringslivet; Affärsutveckling, Försäljning, Verksamhetsledning och Marknadsföring. Läs mer om dem nedan.

Vill du själv skräddarsy din examen utifrån tidigare kunskaper och framtida mål? Läs mer under Skräddarsy eller kontakta våra rådgivare för ett kostnadsfritt personligt möte.

Till ansökan för Marknadsekonom DIHM

Skräddarsy

Gå din egen väg

Du inleder din resa mot examen Marknadsekonom DIHM med programmet Business Management. Det sista och fjärde stoppet innan examen ägnar du åt att lösa och presentera ett skarpt Business Case.

Den gemensamma starten och avslutningen är utformade på ett sådant sätt att du tränas i ett brett och tvärfunktionellt affärstänk. Du skolas helt enkelt in den ädla konsten att bli professionell affärskvinna eller affärsman. Varje dag kommer du i alla dina dagliga gärningar och beslut att kunna bedöma bidraget i pengar, erbjudande, konkurrensfördelar och marknadsandelar.

Däremellan ska du välja två program som leder mot en yrkesroll eller specialistkunskap. Det ger dig 11 valmöjligheter att skräddarsy din examen efter tidigare erfarenhet, ambition, och intresse. För att underlätta ditt val, har vi kombinerat fyra färdiga inriktningar; affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och verksamhetsledning. Våra rådgivare (se nedan) hjälper dig naturligtvis att hitta den optimala kombinationen för dig.

Med examen i hand är du Marknadsekonom DIHM med attraktiva specialistkunskaper redo för att utveckla din karriär!

Affärsutveckling

Vill du leda tillväxt och förnyelse?

Examen med inriktning affärsutveckling ger dig spännande möjligheter att arbeta med tillväxt av affärsverksamheter. Din specialistkompetens och förmåga att få alla att dra åt samma håll kommer väl till pass när ett företag är i behov av utveckling och förnyelse.

Genom en grundlig analys av det affärsmässiga nuläget, har du de bästa förutsättningarna att kunna formulera attraktiva och innovativa framtida affärsmöjligheter. Tack vare din förmåga att göra välstrukturerade projektplaner, kommer utsikterna att realisera affärsplanerna att vara goda. Tack vare dina kunskaper om strukturerad affärsinnovation är det inte omöjligt att du aspirerar på rollen som innovationsledare; kompetens som allt fler företag efterfrågar.

De två obligatoriska programmen Business Management och Business Case ger dig dessutom ett tvärfunktionellt affärstänk, vilket betyder att du skolas in i den ädla konsten att bli affärsman! Varje dag, i alla dina dagliga gärningar och beslut, kommer du att kunna bedöma bidraget det ger i pengar, erbjudande, konkurrensfördelar och marknadsandelar.

Med examen i hand är du Marknadsekonom DIHM med attraktiva specialistkunskaper inom affärsutveckling redo för att utveckla din karriär! Vill du diskutera ditt val med våra rådgivare? Kontakta din IHM-ort (se nedan).

Försäljning

Vill du arbeta med kvalificerad försäljning som skapar kundvärde?

Examen med inriktning försäljning ger dig spännande möjligheter att arbeta som KAM med unik spetskompetens.

De färdigheter och kunskaper som du får inom verksamhetsledning, kommer väl till pass för att du skall förstå hur din kund tänker. Samarbetet med nyckelkunderna kommer att underlättas tack vare dina kunskaper i hur man etablera gemensamma processer, där ni tillsammans reducerar onödiga moment för att uppnå gemensamma konkurrensfördelar. I kombination med din genuina förståelse för KAM- konceptet, kommer du att kunna ta kundrelationerna till en ny nivå.

De två obligatoriska programmen Business Management och Business Case ger dig dessutom ett tvärfunktionellt affärstänk, vilket betyder att du skolas in i den ädla konsten att bli affärsman! Varje dag, i alla dina dagliga gärningar och beslut, kommer du att kunna bedöma bidraget det ger i pengar, erbjudande, konkurrensfördelar och marknadsandelar.

Med examen i hand är du Marknadsekonom DIHM med attraktiva specialistkunskaper inom affärsutveckling redo för att utveckla din karriär! Vill du diskutera ditt val med våra rådgivare? Kontakta din IHM-ort (se nedan)

Verksamhets­ledning

Vill du leda människor och skapa effektiva processer?

Examen med inriktning verksamhetsledare ger dig spännande möjligheter att arbeta i ledande positioner i affärsverksamhet.

Du utvecklar din förmåga att organisera arbetet på ett stimulerande sätt, vilket resulterar i en effektiv verksamhet med engagerade medarbetare. I kombination med en väl utvecklad förståelse för verksamhetens finansiella ramar och mål, kommer du att kunna skapa värde för medarbetare, kunder och ägare.

De två obligatoriska programmen Business Management och Business Case ger dig dessutom ett tvärfunktionellt affärstänk, vilket betyder att du skolas in i den ädla konsten att bli affärsman! Varje dag, i alla dina dagliga gärningar och beslut, kommer du att kunna bedöma bidraget det ger i pengar, erbjudande, konkurrensfördelar och marknadsandelar.

Med examen i hand är du Marknadsekonom DIHM med attraktiva specialistkunskaper inom affärsutveckling redo för att utveckla din karriär! Vill du diskutera ditt val med våra rådgivare? Kontakta din IHM-ort (se nedan)

Marknadsföring

Vill du ta ansvar för hela marknadsföringen?

Examen med inriktning marknadsföring ger dig spännande möjligheter att arbeta som marknadsförare med unik spetskompetens. Dina kombinerade kunskaper inom strategisk och operativ marknadsföring gör att du hanterar hela marknadsföringskedjan och gör optimala bedömningar av olika taktiska åtgärders påverkan på varumärket.

Att både kunna formulera marknadsstrategier på företagsnivå och samtidigt inse vilka konsekvenser detta kommer att få i valet av medier, är ett annat exempel på nyttan av din helhetssyn; marknadsföringsinsatser kommer att understödja affärsplanen.

De två obligatoriska programmen Business Management och Business Case ger dig dessutom ett tvärfunktionellt affärstänk, vilket betyder att du skolas in i den ädla konsten att bli affärsman! Varje dag, i alla dina dagliga gärningar och beslut, kommer du att kunna bedöma bidraget det ger i pengar, erbjudande, konkurrensfördelar och marknadsandelar.

Med examen i hand är du Marknadsekonom DIHM med värdefulla, strategiska kunskaper och operativ förmåga - redo för att utveckla din karriär! Vill du diskutera ditt val med våra rådgivare? Kontakta din IHM-ort (se nedan).

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp