// //
MER

IHM Digital and Social Selling

Hur kan du öka försäljningen genom att jobba mer med sociala kanaler? Social selling är en av de effektivaste metoderna för att skapa starka relationer online och bygger på interaktion. Väl fungerande Social selling leder till närmare kundkontakt, bredare kundbas, samt nya affärsförbindelser - Interagerande är det som i slutändan skapar de möten och affärsrelationer som på sikt ger nya affärer.

Patrik Nordkvist
”"Konsumentbeteendet förändrar sig snabbare än säljinsatserna"”
Patrik Nordkvist Grundare Försäljningschefen
Anmälan
Patrik Nordkvist
”"Konsumentbeteendet förändrar sig snabbare än säljinsatserna"”
Patrik Nordkvist Grundare Försäljningschefen

Fakta

Startdatum

Stockholm

19 nov
19-21 november

3

3 heldagar

Tid: 09:00-16:30

Kursavgift

Avgift.

16 900:- exkl. moms.

21 125 :- inkl moms

Lunch ingår

 

Flera platser ger rabatt: 3 personer ger 15%, 4 personer ger 20% och 5 personer ger 25%

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Resultat

Innehåll

Syftet med denna intensivkurs är att ge dig det breda perspektivet och konkretisera med ett case, så att du kan göra en roadmap för din organisation. 

 

Innehåll:

 • Varför behövs GDPR och är det viktigt?
 • Genomgång av den nya datanskyddsförordningen GDPR
 • Vilka riskhanteringskrav ställs på en organisation idag (GDPR, cybersäkerhet, krishantering)?
 • Vad krävs för att möta kraven i GDPR?
 • Vad är personuppgifter/känsliga personuppgifter?
 • Vanliga problem vid behandling av personuppgifter och hur du undviker dem
 • Vad har vi för skyldigheter?
 • Vad innebär ”rätten att bli glömd?”
 • Vilka är de största fallgroparna?
 • Identifiera riskområden
 • Fallgropar i projekt
 • Praktisk överblick, vad behöver ni göra?
 • Kundcase från Scania


 

Kursen riktar sig till

 • chefer, ledare
 • medarbetare inom marknad, affärsutveckling, försäljning och kundservice
 • dig som arbetar inom legal/compliance och som dataskyddsombud. 

Sagt om

Vad ger Social Selling?

 • Ökad spridning av företagets innehåll, vilket ger effektiv marknadsföring och ökad exponering mot potentiella kunder.
 • Ökad trafik till företagets hemsida och fler konverteringar via e-böcker, whitepapers, kundcase mm. 
 • Medarbetare med en stark digital profil som i högre grad bilr kontaktade av potentiella kunder
 • Medarbetare och företag upplevs som mer kunniga och pålästa inom sitt område och därmed mer trovärdiga som leverantör.
 • Ökad kundinsikt och därmed bättre möjlighet att skapa kundanpassade erbjudanden 

Kursledare - Patrik Nordkvist

Patrik  är grundare av Försäljningschefen och har arbetat med försäljning i över 20 år,  merparten av tiden som försäljningschef och VD i bolag med kraftig tillväxt. Patrik är en varm förespråkare av att kombinera moderna metoder och verktyg med det bästa från traditionell försäljning.

 

För vem?

Kursen riktar sig till dig som via social interaktion online vill skapa en relation med både befintliga och potentiella kunder och på så vis skapa affärsmöjligheter du tidigare inte räknat med.

 

Mer om IHM Digital and Social Selling

Företag och individer som har en strategi gällande digital och social försäljning bygger ett starkare varumärke och starkare relationer. Det möjliggör även att tidigt finnas med i kundens köpresa och därmed öka sannolikheten att bli vald leverantör när kunden ska genomföra sitt köp.

Exempel på innehåll:

 

 • Guide till syftet med social selling, vilka mål skall man koppla till arbetet och hur mäter man framgången
 • Identifierin av målgruppen för att ta reda var och hur de agerar på digitala och sociala medier 
 • Vägledning till hur du skapar en praktisk handlingsplan för hur du skall nå prospects 
 • Kunskap om hur du tar fram och skapar olika former av innehåll för att använda i din digitala och social försäljning - en introduktion till Marketing Automation
 • Praktisk genomgång hur du på olika plattformar kan interagera med grupper och individer

 

Till toppen av sidan Till topp