// //
MER

IHM Business Innovation

Alltför många innovationsförsök misslyckas. De främsta hindren uppges vara kunskap om innovation och avsaknad av process. Genom Business Innovation får du helhetssyn på processen och verktygen som behövs för ett framgångsrikt innovationsarbete.

Fakta

Startdatum

 • Göteborg
 • Stockholm - VT 2019
 • Malmö

12

Omfattning

12 dagar fördelade på 6 block à 2 dagar. 

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete.

 

 

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 66 000:-*
Anmälningsavgift: 2 500:-*

* Vid privatfinans är priset inkl. moms.
Vid företagsfinans tillkommer moms.

Litteratur ingår.

Examen

Certifikat IHM

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM

Innehåll

I IHM Business Innovation kommer du att stegvis öka din kunskap om hur strukturerat innovationsarbete bedrivs när siktet är inställt på en framgångsrik framtida affär.

Programmet är uppdelat i tre block med tydliga delmål för din utveckling. Mellan och under blocken tränar du i ditt företag för att förstärka inlärningen.

Block 1 - Innovationens många olika aspekter

 • Vad kan vi åstadkomma med strukturerat innovationsarbete
 • Mönster som indikerar radikal förändring
 • Insikter som ligger till grund för innovationsarbetet
 • Scenariotekniker som verktyg för att beskriva alternativa framtider
 • Bedömning och utvärdering av framtida scenarier

Block 2 - Verktyg och arbetssätt för att praktiskt arbeta som innovationsledare

 • Grundläggande färdigheter för att leda workshoppar inriktade mot innovation
 • Tvärfunktionella ideutveckling
 • Tvärfunktionell konceptutveckling
 • Tvärfunktionell prototyputveckling
 • Initial utvärdering av protyper

Block 3 - Affärsmässig prövning och implementering av blivande stjärnor (prototyper)

 • Affärsmässig bedömning av prototyper utifrån översiktligt en överskådlig affärsmodell
 • Beslutsunderlag för en prototyp
 • Fontänprojektledningsmetodik som stöd för att driva förändring
 • Organisation av systematiskt innovationsarbete

Läs mer om IHM Business Innovation under fliken LADDA NER.

Resultat

Reaktivitet är det nya proaktiva

Företag och affärsidéer föds, lever och dör i ett allt snabbare tempo. För att landa på alla fyra, behöver vi ha processer som säkerställer att vi kontinuerligt omvärderar vår samtid och framtid.

För att kunna agera proaktivt måste vi först reagera på och analysera alla de signaler som kommer ifrån medarbetare, marknader, kunder, konkurrenter, forskning, teknikutveckling, organisationsutveckling osv. Business Innovation ger en struktur för hur du organiserar och strukturerar detta viktiga arbete.

Målet är att alltid vara up-to-date med hur marknaden utvecklas, reagera och fånga upp möjligheter i nuet och utnyttja dem för att proaktivtr bygga nya intäktsströmmar.

Efter IHM Business Innovation kan du:

agera som Innovationsledare inom ett företag. Det innebär att du kommer att kunna leda och organisera innovationsarbete under fyra faser:

 • Hur fungerar nuvarande affärsmodeller?
 • Hur skulle de nuvarande affärsmodellerna kunna fungera imorgon?
 • Vilken affärsmodell tillför företaget störst affärsnytta?
 • Hur implementerar jag en ny eller modifierad affärsmodell?

 

Certifikat

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM.

Sagt om

Martin Börjesson

Handledare IHM Business Innovation
När omvärlden nu allt mer karaktäriseras av en galopperande kunskapsutveckling, globala marknader och en stadig ström av nya innovationer, förändras karaktären av konkurrensen till ett krig mellan idéer och affärsmodeller. Den som genom en innovativ affärsmodell omdefinierar marknaden till sin fördel vinner.

Jessica Sparrfeldt

Deltagare IHM Business Innovation
Ja, min roll som produktchef på Marginalen Bank kommer att förändras. Å ena sidan måste jag vara här och nu i det dagliga arbetet, men jag måste också tänka mer långsiktigt och ge mer tid för att säkerställa vår och våra kunders väg mot framtiden. Jag tror att detta blir IHMs mest attraktiva utbildning inom två år.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Bygg nya intäktsströmmar med strukturerad innovation

Att som företag kunna se och dra nytta av förändringar i marknader, regleringar och teknologier är inte bara nyckeln till framgång, det är ett kriterium för överlevnad. För att lyckas, behöver alla delar av företaget engageras av en innovationsledare med specialistkompetens inom området strukturerad innovation.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Mycket förändras. Men hur kan man utnyttja förändringarna till sin fördel? En sak är säker; det handlar inte om att göra på samma sätt som konkurrenterna om du vill bli bättre än dem. Affärsutveckling är inte detsamma som innovation. Men trots att innovation är nödvändigt, är det få företag som jobbar strukturerat med att samla in idéer och vidare till test och utvärdering. Ett sätt att lära sig processen och samtidigt få jobbet gjort är att gå IHM Business Innovation. Vi ringde upp Fredrik Gunnarsson som gjort just det och frågade honom hur tankegångarna gått på hans företag Rexel. - Det pågår alltid diskussioner om hur mycket som förändras och vi på Rexel ville se hur vi skulle kunna fånga upp det. Vi såg också tydliga förändringar i vår bransch precis när jag ansökte, så Business Innovation kom väldigt rätt i tiden. Eftersom studier och arbete samspelade så väl kunde jag ta med mig kunskap från skolan till jobbet redan samma dag som jag lärt mig den. - Vad tyckte kollegorna?- De...

Till toppen av sidan Till topp