MER

IHM Business Finance

Har du full kontroll över affärsbesluten eller händer det att du tar beslut utan att inse de ekonomiska konsekvenserna fullt ut? IHM Business Finance ger dig förmåga att visa på den ekonomiska effekten och förståelse för vilka styrmedel som krävs för att generera överskott och kassaflöden som ökar konkurrenskraft och lönsamhet på kort och lång sikt.

Fakta

Startdatum

Stockholm

05 feb
Tisdagar kl. 13-19*

Göteborg

05 feb
Tisdagar kl. 13-19*

 

* Med reservation för ändringar.

18

Omfattning

18 tillfällen, ett pass i veckan.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete.

Ladda ner schema

Stockholm
Göteborg
 

 

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 57 900:-*
Anmälningsavgift: 2 500:-*

*Vid privatfinans är priset inkl. moms.
Vid företagsfinans tillkommer moms.

Litteratur ingår.

Examen

Certifikat IHM

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM

Innehåll

För att övertyga behöver du tala samma språk

Ägare och kreditgivare bedömer företagets verksamhet utifrån den bild som den ekonomiska redovisningen ger. Som beslutsfattare är det du som har kunskap, tankar och idéer om hur affärsverksamheten ska drivas. För att kunna övertyga dem som sitter på pengarna, måste du förstå hur dina affärsval och verksamhetsbeslut påverkar den bild som den ekonomiska redovisningen ger.

Redovisning, finansiering och ekonomistyrning är komplexa ämnen, men IHM Business Finance gör dig till en duktig generalist - inte specialist.

 

 

Utbildningens huvudmoment:

Del 1 – Hur redovisningen speglar företagets verksamhet och finansiella flöden

 • Grundläggande förståelse för helheten
 • Förståelse för de grundläggande redovisningsprinciper som styr resultat- och balansräkningens utformning..

Del 2 – Vad kostar det att driva verksamheten?

 • Fördjupad förståelse för hur kostnaden för företagets olika affärer kan fördelas, mätas och bedömas.

Del 3 – Hur finansierar vi verksamheten?

 • Fördjupad förståelse för företagsledningens olika överväganden vid val av finansiering samt de olika alternativens möjligheter och risker.

Del 4 – Vilka investeringar ska vi göra i verksamheten?

 • Hur kan företaget utvärdera lönsamheten och risken i olika investeringar som övervägs för att utveckla och expandera verksamheten?

Del 5 – Vilka finansiella mål bör vi ha och hur påverkar dessa affärsplaneringen?

Del 6 – Hur utformar vi ekonomistyrningen i verksamheten?

 • Val av modell för kalkylering,
 • Utformning av den interna redovisningen och koppling till ekonomiskt ansvar
 • Hur ändamålsenliga är de valda styrmodellerna?

Del 7 Projektarbete – tillämpning i verksamheten

Läs mer om IHM Business Finance under fliken LADDA NER.

Resultat

Visst är det skönt när strategier och affärsval genererar lönsamhet enligt plan!

IHM Business Finance ger dig kunskap om vilka styrmedel som krävs för att generera tillräckliga ekonomiska överskott och kassaflöden så att verksamhetens långsiktiga överlevnad och utveckling säkerställs.

Efter IHM Business Finance ska du:

 • Förstå hur den ekonomiska redovisningen speglar företagets värde, affärsverksamhet och kreditvärdighet.
 • Kunna tolka och använda den ekonomiska informationen som underlag för utvärdering och uppföljning av affärsverksamheten.
 • Förstå hur affärsmodellen bör utformas och hur verksamheten bör styras för att uppnå finansiella mål.

 

Certifikat

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM.

Sagt om

Pim-Pim Johansson

Pim Pim Ace Management
Även om jag drev mitt företag, Pim Pim Ace Management, redan innan utbildningen är jag nu medveten om den affärsmässiga biten på ett helt annat sätt och har kunnat strukturera upp min verksamhet. Att kunna sätta rätt pris på mina tjänster är något jag har nytta av dagligen, liksom många andra kunskaper från skolan. Jag har dessutom fått ett brett nätverk med många nya kontakter, både affärsmässigt och för att få råd och stöd.

Marvin Pastor

Konsult, Ramböll Management Consulting
I Business Finance lärde jag mig ekonomistyrning och hur ekonomin är en central del som påverkar alla delar av en organisation. Allt från investeringskalkyler till kassaflödesanalyser. Till viss del påminde det mig om ekonomistudierna på Universitetet, men jag hade nu möjlighet att relatera kunskapen till min vardag och kunde använda den i praktiken.

Emad Moore

Brandförsvaret
Så tycker jag alla borde läsa Business Finance, skulle vara mycket mindre konflikter i bolag om alla förstår hur ekonomistyrning fungerar. Dessutom är det viktigt att kunna använda finansiella argument för att få framgång i sina projekt och nå sina mål.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Det är pengarna som räknas.

IHM Business Finance ger förståelse för hur den ekonomiska redovisningen beskriver företagets verksamhet, finansiella flöden och risker. Du får insikter om finansieringsformer, investeringsval samt finansiell styrning och hur de påverkar affärsplaneringen. Du kommer att förstå hur den ekonomiska styrningen ska utformas för att infria ägarnas krav på avkastning och utvecklar din förmåga att argumentera i ekonomiska termer.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Ladda ner guiden om affärsterminologi
Till toppen av sidan Till topp