MER

Business Case

Tillämpa dina kunskaper i ett omfattande och skarpt affärsuppdrag. Uppdraget är ett beslutsproblem på ledningsnivå med tydlig koppling till marknadsföring/affärsutveckling, ekonomi eller verksamhetsstyrning. Lösningen presenteras som ett "business case".

Günther Hiltmann
”Jag brinner för att inspirera människor att göra skillnad i sina liv”
Günther Hiltmann Inspiratör, handledare och examinator
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningTesta affärskunskaperna
Günther Hiltmann
”Jag brinner för att inspirera människor att göra skillnad i sina liv”
Günther Hiltmann Inspiratör, handledare och examinator

Fakta

Startdatum

Stockholm

Startar vecka 3, 2019

Göteborg

Startar vecka 3, 2019

Malmö

Startar vecka 3, 2019

 

* Med reservation för ändringar.

30v

Omfattning

17 dagar handledning och seminarier.

Utöver det självständigt arbete i 28 veckor.

Ladda ner schema

Stockholm
Göteborg
Malmö

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 57 900:-*
Anmälningsavgift: 2 500:-*

Litteratur ingår.

* Vid privatfinans är priset inkl. moms.
Vid företagsfinans är priset exkl. moms.

Examen

Marknadsekonom DIHM

För att få påbörja ett examensarbete krävs godkända resultat på minst tre av DIHM-programmets olika utbildningar.

Efter godkänt examensarbete erhåller deltagaren examen Marknadsekonom DIHM.

Innehåll

Affärsnyttan i fokus

Programmet Business Case DIHM syfte är att ge möjlighet att utveckla förmågan att agera i en ny och utmanande roll som självständig affärsutvecklare. 

Arbetet genomförs i projektform i grupper om 3-5 deltagare under ca 7 månader. Uppdragsgivaren är ett företag eller annan organisation som behöver en lösning på en affärsutmaning och ett underlag för att fatta ett affärsmässigt hållbart beslut  Gruppen agerar som självständiga och professionella problemlösare i arbetet med uppdraget, men har också under tiden stöd av en handledare från IHM.

Uppdraget formulerar gruppen tillsammans med uppdragsgivaren och med stöd av handledaren.
Gruppens lösning ska presenteras som ett ”business case”. Det innebär att resultatet ska vara väl underbyggt och lösningens affärsmässiga värde ska presenteras på ett övertygande sätt.

 

 

Huvudmoment:

Business Case DIHM på IHM omfattar följande 4 moment:

 • Förstudie
 • Problemformulering
 • Val av lösning
 • Genomförandeplan som bevisar affärsnyttan

Mer info finns under fliken LADDA NER.

 

 

Resultat

Ditt bevis på självständig och professionell förmåga

Huvudfokus i gruppens arbete är att skapa en affärsmässigt hållbar lösning på hur ett problem ska lösas eller hur en affärsmöjlighet ska realiseras. Att lösningen är affärsmässigt hållbar innebär att förhållandet mellan förväntad affärsnytta och kostnaden för att genomföra lösningen tydligt ska framgå. Lösningen ska vara förenlig med uppdragsgivarens övergripande affärsmodell och gruppen ska redogöra för de risker som är förknippade med lösningen.

 

Programmet Business Case syftar till att:

 • utveckla din affärsmässiga helhetssyn
 • utveckla din förmåga att leda och arbeta i ett affärsutvecklingsprojekt
 • ge dig tillfälle att tillämpa tidigare kunskap i "verkligheten"
 • träna dig i kreativ problemlösning och analytiskt tänkande
 • ge dig färdighet i att utforma en affärsmässigt hållbar lösning
 • ge dig färdigheter i att presentera beslutsunderlag
 • ge dig färdigheter i att granska och opponera på beslutsunderlag

Sagt om

Johannes Sonner

Storan Restaurang och Bar
Att läsa på IHM har rustat mig och företaget bättre för framtiden. Man formas och utvecklas som människa av att gå på IHM. Jag känner nu att jag uttrycker mig på ett annat sätt. Vid det årliga samtalet med företagets revisor kunde jag nu ställa helt andra frågor. Jag kunde också ställa andra krav på honom med hjälp av mina nya kunskaper. Nu kunde jag tolka siffrorna på ett mer korrekt sätt, och se vad vi behöver ta tag i. Nu kan jag ta beslut på rätta grunder.

Marvin Pastor

Konsult, Ramböll Management Consulting
Vår grupp gör ett Business Case och strategiarbete för ett produktvarumärke inom ett av världens största mejeriföretag. Att avsätta 8 månader för att kartlägga nuläget och sätta en strategi mot det önskade läget har varit väldigt omfattande men framförallt extremt lärorikt. Vi har under denna period haft nytta av stora delar av den nya kunskap som vi fått på IHM och haft möjlighet att applicera den i ett skarpt case, mer än så kan jag tyvärr inte säga. Men den här terminen med examensarbete är sjukt rolig, och det är nu alla bitar äntligen faller på plats. Alla kunskaper man tillskansat sig gifter sig nu och blir en helhet.

Mirjana Fransson Mireblad

Bombardier Transportation Sweden AB
Förutom att jag fick träffa nya och härliga människor så innehöll examensarbetet många utmaningar, bland annat var jag tvungen att förändra invanda tankemönster och identifiera vilka metoder och verktyg som skulle användas för att lösa uppgiften. Detta skulle ske i en grupp med människor som var väldigt olika och det gällde att inte vara rädd för konflikter som uppstod, utan ta tag i dem på en gång och se dem som en möjlighet till utveckling.

Pim-Pim Johansson

Pim Pim Ace Management
Även om jag drev mitt företag, Pim Pim Ace Management, redan innan utbildningen är jag nu medveten om den affärsmässiga biten på ett helt annat sätt och har kunnat strukturera upp min verksamhet. Att kunna sätta rätt pris på mina tjänster är något jag har nytta av dagligen, liksom många andra kunskaper från skolan. Jag har dessutom fått ett brett nätverk med många nya kontakter, både affärsmässigt och för att få råd och stöd.

Ladda ner

Ditt bevis på självständig och professionell förmåga

Genom ett affärsutvecklingsprojekt på Business Case DIHM bevisar du att du kan ta dig an en affärsutmaning på ledningsnivå, skapa en lösning och underbygga dess affärsmässiga värde. Arbetet genomförs i projektform i grupper om 3-5 deltagare under ca 7 månader.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp