Som partnerföretag får du en rekryteringsbas med ambitiösa praktikanter och studenter

– Genom tät dialog med de över 250 partnerföretag som ingår i våra Ledningsgrupper och Advisory Board, scoutar vi marknaden och håller oss löpande uppdaterade om vilken kompetens som efterfrågas idag och i framtiden. Hela affärsmodellen bygger på att gemensamt utvecklingsarbete med partnerföretagen ger gemensam framgång.

Tommy Persson är Affärsområdeschef för IHM Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar ska leda till jobb, och för att kunna säkerställa att nyexaminerade studenter har just den kompetens som efterfrågas. jobbar IHM med partners från näringslivet. Som partnerföretag är du med och formar framtidens utbildningar och får en rekryteringsbas med ambitiösa praktikanter och studenter. 

Hur enas man om vad som är ”gemensam framgång” i praktiken?

– Förenklat kan man säga att företagen i vårt Advisory board är med och beställer innehållet när vi tar fram nya utbildningar. De kommer med input kring rekryteringsbehov framgent, vilka arbetsuppgifter som ska ingå och vilken kompetens man behöver behärska för att kunna utföra dessa. De är sedan med och tillsätter Ledningsgrupper för respektive utbildning. Här ingår företag som är med och tar fram utbildningsplaner, erbjuder praktikplatser (så kallade LIA, Lärande i arbetet), bidrar med verkliga affärscase och ibland även gästföreläser. Anmäl intresse här

– Näringslivet vinner på att kunna skräddarsy kompetens efter behov. Och ju starkare stöd vi har från näringslivet ju större möjlighet är det att våra utbildningar godkänns av MYH, Myndigheten för Yrkeshögskolan. Att vi är på rätt väg får vi bekräftat genom att 100 % av våra anbud till MYH beviljats de senaste åren, här ska nämnas att branschindex ligger på 30 % beviljade anbud. Och självklart är våra studenter vinnare som besitter en efterfrågad kompetens efter examen.

Omvärlden förändras, hur håller ni utbildningarna up-to-date?

– När vi samverkar så tätt med näringslivet, får vi en naturlig relation där vi snabbt kan fånga upp omkastningar och förändringar. Vårt utvecklingsarbete pågår hela tiden och kräver ibland att vi gör förflyttningar i vårt utbildningsprogram. Nya utbildningar tillkommer, andra uppdateras – hela tiden med målsättning att innehållet ska matcha företagens efterfrågan på nya talanger. 

Vad säger de företag som har valt att engagera sig?

Hur följer Myndigheten för Yrkeshögskolan upp att IHM når målen?

– Målet är att 1 år efter avslutat examen så ska vi kunna påvisa att 95% av studenterna antingen är verksamma i näringslivet, som anställda eller som egenföretagare, alternativ att de har valt att studera vidare på andra program i Sverige eller internationellt. Glädjande nog har vi hitills uppfyllt dessa mål vilket är en viktig kvittens för både studenterna och för MYH att kompetensen efterfrågas av näringslivet.

Är ni intresserade av att sitta med i IHMs Advisory Board, ta emot praktikanter eller lämna ett exjobbsuppdrag? 

Läs mer och anmäl intresse här

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på: 031 335 2039

 

Till toppen av sidan Till topp