Hoppa till innehåll
hero1

Hur tänker vi egentligen?

På IHM försätts deltagarna i beslutssituationer, där de successivt får pröva och utveckla sin förmåga att tillämpa kunskaper och göra affärsmässiga bedömningar.

Blended Learning, eller blandat lärande, har blivit ett populärt begrepp i utbildningssammanhang. Det är den undervisningsform som bäst utvecklar färdigheter och förmåga över tid. Men vad betyder det, egentligen?

Läs mer om Blended learning och hur vi på IHM tillämpar detta i praktiken och hur vi vet att vi får önskad effekt av en utbildningsinsats.

Fördelarna med Blended Learning på 1 minut

Förmågan i fokus

Utgångspunkten för våra utbildningar är de behov som både individer och näringslivets aktörer har av såväl grundläggande affärs-, management- och ledarutbildning som aktuell kunskap och praktisk förmåga inom olika affärsinriktade yrkesroller.

Vårt fokus är att utveckla den yrkesverksammes förmåga inom fem huvudområden:

  1. Helhetssyn – att se saker i sitt sammanhang och att snabbt kunna urskilja orsak och verkan
  2. Problemlösningsförmåga – att kunna lösa uppgiften på ett ändamålsenligt sätt och inom utsatt tid
  3. Samarbetsförmåga – att kunna arbeta med och genom andra
  4. Förmåga att övertyga – att kunna påverka andra människors uppfattningar
  5. Självinsikt - att kritiskt kunna granska sitt eget omdöme och anpassa sitt beteende därefter.

Dessa förmågor kan bara utvecklas över tid. Därför är utbildningens längd avgörande. Samtidigt är den faktiska tiden vi kan ägna oss åt utbildning begränsad vilket gör valet av undervisningsformer än viktigare.