Hoppa till innehåll

Styrelse och ledning

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Vi är ett privat alternativ för yrkesinriktad affärsutbildning och har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Verkställande ledning för
IHM Business School

 • Joel Hegardt, CEO
 • Katarina Swanbeck, CFO
 • Linda Thyrén, CMO
 • Jannicke Alling, HR Manager
 • Leo Pignon, CDO
 • Mia Flygring, Director Business School
 • Tommy Persson, Director Yrkeshögskola

Styrelseledamöter för stiftelsen IHM och IHM Business School AB

 • Claes-Göran Starud, ordförande
 • Philip Palmgren, vice ordförande
 • Kristina Cohn Linde, MIG
 • Louise Brudö, ledamot
 • Jeanine Öhrstedt Holmgren, ledamot
 • Susanna Backman, ledamot
 • Joel Hegardt, Ledamot
 • Tommy Sigvardsson, arbetstagarorganisationen
 • Cecilia Cederwald, arbetstagarorganisationen

Vår affärsidé

Vi utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet. Vårt uppdrag är att erbjuda människor och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta nu och i framtiden. Vi formar och låter oss formas av omvärlden mitt i ett internationellt näringsliv som är under ständigt förändring.