Styrelse och ledning

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Vi är ett privat alternativ för yrkesinriktad affärsutbildning och har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Verkställande ledning för
IHM Business School

 • Joel Hegardt, CEO
 • Katarina Swanbeck, CFO
 • Linda Thyrén, CMO
 • Jannicke Alling, HR Manager
 • Leo Pignon, CDO
 • Mia Flygring, Director Business School
 • Tommy Persson, Director Yrkeshögskola

Styrelseledamöter för stiftelsen IHM och IHM Business School AB

 • Gunilla Rittgård, Ordförande
 • Philip Palmgren, Vice ordförande
 • Claes-Göran Starud
 • Susanna Backman
 • Louise Brudö
 • Jan Björge
 • Joel Hegardt
 • Tommy Sigvardsson, arbetstagarrepresentant
 • Alexsandra Hedström, arbetstagarrepresentant