Hoppa till innehåll
hero1

Kvalitet som ger internationella möjligheter

Vårt kvalitetssystem bygger på 50 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma, nära samarbete med näringslivet och egen utvecklingsfunktion som införlivar nya rön från forskare i hela världen.

Under årens lopp har vår utvecklingsavdelning utarbetat en egen pedagogisk modell för yrkesverksamma praktiker. Aktuell kunskap och träning i skarpa affärscase ökar förmågan att se nya möjligheter, agera och förändra.

Vi uppdaterar innehållet i våra program med nya forskningsrön från hela världen och ett nära samarbete med näringslivet.

Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och gedigen erfarenhet från verkligheten, och de kompetensutvecklas fortlöpande i IHMs regi.

Kvalitetssäkringen av IHMs utbildningsverksamhet granskas av tredje part i form av Myndigheten för Yrkeshögskolan och Utbildningsföretagen Almega. IHM är en etablerad aktör och är medlem i de internationella branschorganisationerna EFMD och UNICON.

Swedish Qualification Framework – SEQF

Våra utbildningar är nivåplacerade inom SeQF, Swedish Qualification Framework – den svenska delen av EQF, European Qualification framework. Kortfattat kan EQF beskrivas som den europeiska unionens officiella utbildningsstandard och referensram för livslångt lärande. Detta möjliggör jämförelse och kvalitetssäkring mellan högskolesystemet och de utbildningsinstitutioner i Europa som erbjuder vidareutbildning för yrkesverksamma.

SeQF

I juni 2018 blev IHM Business School den första privata affärsskolan i Sverige att kvalificeras för nivå 6. SeQF 6 ger en viktig signal om vilken kompetens inom yrkesområdet en arbetsgivare kan förvänta sig av en arbetssökande. Nivå 6 är ofta ett krav från arbetsgivare för ledande befattningar, inte minst internationellt.

Nivåplaceringen avser vår examen Marknadsekonom DIHM, som är en kvalifikation på högskolenivå. Den riktar sig till praktiker, som vill meritera sig som professionella affärsutvecklare med utgångspunkt från kompetenskraven i yrkesroller som marknads-/försäljningschef, produktägare, verksamhetsansvarig, säljande affärsutvecklare eller VD.

Nivå 5 rör examen vid alla IHMs Yrkeshögskoleutbildningar.

Läs mer om IHMs SeQF-kvalificering här

Utbildningsföretagen Almega

IHM är också auktoriserad utbildningsleverantör enligt Utbildningsföretagens högt uppställda kvalitetskriterier.

Auktorisationen innebär att det blir lättare för dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som ett utbildningsföretag erbjuder. Besök dem så får du veta mer om auktorisationsprocessen.

EFMD och UNICON

Vi har också medlemskap i EFMD (Management Development Network) och Unicon, (Global Consortium for University-Based Executive Education) två globala organisationer som främjar och driver utveckling av management- och ledarskapsutbildningar.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före