// //
MER

Kvalitet och mervärde - internationella möjligheter

Kvalitetssäkring

IHM har ett kvalitetssystem byggt på nära 40 års erfarenhet av att utbilda yrkesverkamma personer. Genom tät kontakt med näringslivet uppdaterar vi ständigt våra utbildningar för att motsvara yrkeslivets krav.

Vi har en lång tradition av att mäta deltagarens upplevelse under utbildningens gång och snabbt agera på de förbättringsmöjligheter som identifieras. Vi följer också upp effekterna av utbildningen, genom att kontinuerligt mäta hur deltagaren utvecklas efter att ha gått en utbildning på IHM. Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och praktiskt ämneskunnande. Lärarna kompetensutvecklas fortlöpande i IHMs regi.

SAUF

IHM är också auktoriserad utbildningsleverantör enligt SAUF (Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag) högt uppställda kvalitetskriterier. Auktorisationen innebär att det blir lättare för dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som ett utbildningsföretag erbjuder. Besök SAUF så får du veta mer om auktorisationsprocessen.

EFMD och UNICON

Vi har också medlemskap i EFMD och Unicon, två globala organisationer som främjar och driver utveckling av ledarskapsutbildningar.

 

 

Till toppen av sidan Till topp