MER

Kvalitet och mervärde - internationella möjligheter

Kvalitetssäkring

IHM Business School har ett kvalitetssystem byggt på 50 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma personer. Genom nära samarbete med näringslivet uppdateras ständigt våra utbildningar för att motsvara marknadens krav. Under utbildningens gång så analyseras deltagarens upplevelser så förbättringsmöjligheter snabbt kan identifieras. Vi följer också upp effekterna av våra utbildningar genom att kontinuerligt mäta hur deltagaren fortsätter utvecklas efter avslutade studier vid IHM. Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och praktiskt ämneskunnande och de kompetensutvecklas fortlöpande i IHMs regi.

SEQF

IHM Business School är kvalificerad för SeQF, Swedish Qualification Framework nivå 5 och 6. Nivå 5 rör examen vid alla IHMs Yrkeshögskoleutbildningar och nivå 6 rör examen Marknadsekonom DIHM (i juni 2018 blev IHM Business School den första privata affärsskolan i Sverige att kvalificeras för nivå 6, vilket motsvarar en kandidatexamen på högskolenivå).
 
SeQF är den svenska delen av EQF, European Qualification framework. Kortfattat kan EQF beskrivas som den europeiska unionens officiella utbildningsstandard för att möjliggöra jämförelse och kvalitetssäkring mellan Europas utbildningsinstitutioner.
 
 

SAUF

IHM är också auktoriserad utbildningsleverantör enligt SAUF (Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag) högt uppställda kvalitetskriterier. Auktorisationen innebär att det blir lättare för dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som ett utbildningsföretag erbjuder. Besök SAUF så får du veta mer om auktorisationsprocessen.

EFMD och UNICON

Vi har också medlemskap i EFMD och Unicon, två globala organisationer som främjar och driver utveckling av ledarskapsutbildningar.

 

 

Till toppen av sidan Till topp