MER

Affärsidé, styrelse & ledning

-IHMs AFFÄRSIDÉ

Business in progress

IHM verkar mitt i ett internationellt näringsliv under ständig förändring. Vi formar och låter oss formas av omvärlden för att kunna erbjuda individer och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta direkt och i framtiden.

IHMs VISION

Näringslivets ledande affärsskola.

Passion Statements

  • Passion for Business - Deep insight of the modern business world
  • Passion for Learning - Embracing leading learning processes
  • Passion for People - Exceptional ability to make people and companies grow

Styrelse & ledning

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för yrkesinriktad affärsutbildning. IHM har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Verkställande ledning för IHM Business School

- Henrik Friman, VD
- Lena Lågas, Ekonomi & HR
- Mats Engström, utvecklingsansvarig strategisk utveckling
- Mia Flygring, Affärsområdeschef Företag
- Tommy Persson, Affärsområdeschef Offentlig
- Åse Henell, Marknadschef
- Henrik Frohm, Konsultchef

Kontakt via e-post (fornamn [dot] efternamn [at] ihm [dot] se)

Styrelseledamöter för stiftelsen IHM och IHM Business School AB

- Eva Hansdotter, ordförande
- Claes-Göran Starud, vice ordförande
- Kristina Cohn Linde, MIG
- Henrik Friman, ledamot
- Helene Brandrup-Wognsen, ledamot 
- Philip Palmgren, ledamot
- Louise Brudö, ledamot
- Hans Lindholm, lärarrepresentant
- Mats Engström, personalrepresentant
 
 
 
Till toppen av sidan Till topp