GET BETTER AT NOT DOING YOUR JOB.

Verklig utveckling handlar om att våga bryta mönster och prova något nytt. Nu lanserar vi flera nya utbildningar för dig som vill få kraft att påverka mer än bara din egen karriär. Allt ifrån terminslånga program till korta kurser med den senaste kunskapen inom marknadsföring, försäljning och innovationsarbete.

Sales & Marketing Management

Det digitala medielandskapet och e-handelns expansion har lett nya och förändrade kundbeteende. Företag som tänker Smarketing istället för sälj och marknad var för sig i silos blir mer effektiva och ökar lönsamheten. Lär dig hur man bygger en väl synkad marknads- & säljorganisation som fungerar i praktiken.
Tid: 7x2 dagar
 

Innovation & Business Growth

Innovation driver konkurrensfördelar och skapar en snabbrörlighet som idag är en nyckelfaktor för tillväxt. Detta är kursen för dig som vill lära dig arbeta med innovation på ett strukturerat sätt för att bidra till ökad innovationsförmåga i företag och team. 
Tid: 2+3 dagar

Content Marketing

Digitaliseringen skapar oändliga möjligheter att kommunicera med olika målgrupper. Men det ställer också krav på relevans och transparens, timing och rätt val av kanal för att kunna skapa önskad effekt. IHM Content Marketing ger dig kunskap och verktyg för att synka processens olika delar och styra mot affärsmålen.
Tid: 2+2 dagar

Digital & Social Selling

Social selling är en av de effektivaste metoderna för att skapa starka relationer online och bygga varumärke. Det ökar sannolikheten att bli vald leverantör när kunden ska genomföra sitt köp genom att möta dina kunder tidigt i köpprocessen.
Tid: 2 dagar

Indirekt ledarskap

Leder du andra chefer? Framgångsrika ledare på strategisk nivå bygger en organisation med stark tillit. Indirekt ledarskap ger dig insikter och verktyg som hjälper dig säkerställa att mål, visioner och budskap förankras i organisationen.
Tid: 2+1 dagar

fyra personer i klassrum

IHM utvecklar intraprenörer

Inom de flesta företag finns människor, arbetsgrupper eller och till och med hela avdelningar som skulle kunna lyfta hela verksamheten in i framtiden - om de ges de rätta förutsättningarna. De kallas intraprenörer. Är du en av dem? Eller är du företagsledaren som vill skapa utrymme för dig själv eller dina medarbetare att flytta gränserna för vad ditt företag kan åstadkomma? Fortsätt din utvecklingsresa hos oss!

Till toppen av sidan Till topp