Nätverksträff 4 IHM Business Network

IHM Business Network är ett forum för dig som är delaktig i utveckling och leverans av IHMs utbildningar. Nätverket har tre perspektiv; det sociala, det lärande och att tillsammans skapa fler affärer att genomföra gemensamt.

Varmt välkommen till nätverkets fjärde workshop 2017 om interaktiva undervisningsformer

Interaktiva undervisningsformer som skapar engagemang och delaktighet

Hjärnans förmåga att bibehålla fokus är begränsad. Variationen av metoder och tekniker i undervisningen spelar därför stor roll för att ge studenten chans att behålla koncentrationen. Under denna workshop testar, tränar och utvärderar vi olika undervisningsformer med syfte att utöka din verktygslåda och repertoar. Vi tränar på att använda hela klassrummet som utbildningsyta samt provar på dramaturgiska hjälpmedel som skapar ett interaktivt engagemang – både mellan lärare och studenter, liksom studenterna sinsemellan.
 
Ur workshopen:
  • Deltagargenererat innehåll / Lazy trainer
  • Undervisningsformer som bygger team
  • Balans mellan paus och prestation
  • Tips för att främja och facilitera diskussion i klassrummet
  • Brobryggande frågor

Paulin Larsen Berglöf, Organisationskonsult och Coach (Grit Consultancy) har lång erfarenhet av företagsanpassade träningsprogram, där uppslag på nya metoder och tekniker som bidrar till att skapa involvering och delaktighet är centrala.

Emma Lindgren, Kommunikationsstrateg, konsult och föreläsare har över 250 undervisningstimmar från filmskolor i Stockholm, London och New York och delar med sig av metoder och tekniker som främjar sammanhållning, skapar teamkänsla och utmanar studenterna till att bli mer kreativa i inlärningen.

Anmäl dig via formuläret nedan. Vi bjuder på kaffe och macka. Varmt välkommen!

Till toppen av sidan Till topp