Nätverksträff 3 IHM Business Network

IHM Business Network är ett forum för dig som är delaktig i utveckling och leverans av IHMs utbildningar. Nätverket har tre perspektiv; det sociala, det lärande och att tillsammans skapa fler affärer att genomföra gemensamt.

Varmt välkommen till nätverkets tredje workshop 2017 som handlar om hur du kan öka engagemang och inlärningsgrad hos deltagarna.
 

Så förpackar du undervisning på ett sätt som motiverar och engagerar dina studenter

Enligt Robert O. Brinkerhoffs "High Impact Learing" sker endast 20 % av inlärning under lektionstid. 80 % är beroende av aktiviteter före och efter utbildningen. Detta gör vikten av god förberedelse, planering och effektiv undervisningsdesign till en viktiga komponenter för studenternas motivation och inlärning.

I denna workshop fördjupar vi oss i undervisningsdesign och hur du som lärare förpackar, förbereder och planerar dina lektioner för att öka engagemang och inlärningsgrad. Vi kombinerar interaktiv pedagogik med retoriska hjälpmedel som skapar meningsfull undervisning och lyfter variationens betydelse för optimalt lärande.

Vårt mål är att du lämnar passet med konkreta råd och verktyg för att stärka din undervisningsstil utifrån en kreativ och interaktiv lektionsdesign.

Ur workshopen:

  • High Impact Learning
  • Undervisningsdesign
  • Metoder som främjar interaktivitet i klassrummet
  • Thiagis principer
  • Storytelling som retoriskt hjälpmedel

Paulin Larsen Berglöf, Organisationskonsult och Coach (Grit Consultancy), sparrar uppdragsgivare i olika skeden av utvecklings- och förbättringsarbeten. Hon har lång erfarenhet av företagsanpassade träningsprogram med syftet att vässa förmågan att leda utbildningar, möten och workshops på. Där uppslag på nya metoder och tekniker som bidrar till att skapa involvering och delaktighet är centrala.

Emma Lindgren, Kommunikationsstrateg, konsult och föreläsare väver i undervisningen ofta in övningar från teatervärlden för att skapa engagemang i klassrummet. Hon har över 250 undervisningstimmar från filmskolor i Stockholm, London och New York och delar med sig av metoder och tekniker som främjar sammanhållning, skapar teamkänsla och utmanar studenterna till att bli mer kreativa i inlärningen.

Vi bjuder på kaffe och macka. Anmäl dig via formuläret nedan. Välkommen!

Till toppen av sidan Till topp