Mini-analys

Hur står det till med tillit, öppenhet, engagemang och utvecklingsvilja i din organisation? Besvara frågorna nedan och summera dina svar innan du går vidare. 

I vilken grad upplever du att nedan påståenden stämmer in på din organisation? 

Till toppen av sidan Till topp