Större träffsäkerhet när allt blir mätbart i realtid

Allt blir mätbart när marknadsföringen digitaliseras. Commercial Project Manager, Marketing Technologist och Content Communication Specialist är några av de nya titlar vi ser dyka upp i marknadsorganisationer. Vad behöver du lära för att vara relevant i framtiden?

Emma Anderberg, marknadsansvarig Netrelations

"Jag gillade upplägget med en utbildningsdag i veckan, där jag löpande sedan direkt kunde använda de nya kunskaperna i mitt arbete."

Magnus Larsson, Senior Director Retail Operations Franchise, Circle K.

"Här lärde vi oss flera olika affärsmodeller på djupet, och det är det som gör skillnad mot att googla och läsa snabbt om dem på nätet."

Johanna Nygård, Systrar i bergen

"Vi lägger inga pengar på annonsering utan arbetar endast med SEO och content marketing."

IHM Strategisk Marknadsföring

För dig som vill lära dig analysera, utveckla och fatta beslut om strategier för erbjudandet i en produktkategori. Du får lära du dig att genomlysa varumärket och identifiera vilka handlingsalternativ du har för varumärkets inriktning, hur man arbetar fram ett beslutsunderlag och bedömer finansiella aspekter på företagets marknadsstrategi. Tid: 18 tillfällen, ett pass i veckan.

Hur går det till i klassrummet?

"Det som jag tycker är fantastiskt med IHM och deras upplägg är att man går en dag i veckan. Samtidigt som jag jobbar kan jag applicera det jag lär mig direkt i mitt arbete"

Ellinor Sjögren, marknadsansvarig

IHM Sales & Marketing Management

Sales + Marketing = Smarketing. Det finns mycket att vinna på ett tätare samarbete mellan sälj och marknad. Lär dig varför, vad och hur du skapar en synkad marknads- & säljorganisation som jobbar mot gemensamma mål.

IHM Digital Marketing

Utvecklingen går snabbare än någonsin, konsumenterna har flyttat in på den digitala arenan, och med dem också kravet på företagen att kunna skapa relevant marknadsföring i rätt kanaler. Kommunikationen ska sedan analyseras, utvärderas och optimeras för att säkerställa bästa resultat. På bara 4 dagar kan du som deltagare få praktiska kunskaper i hur ni ska optimera er digitala närvaro och ta kommunikation från strategi till konvertering. Tid: 2+2 dagar

IHM Digital Marketing - Goals & Analytics (2+1 dag)

Lär dig sätta digitala mål utifrån affärsmålen och ger praktisk kunskap hur du mäter och analyserar data. Kursen är för dig som jobbar inom marknadsföring, försäljning eller annan befattning med resultatansvar oavsett om du är egenföretagare eller arbetar inom en stor organisation.

Digital & Social Selling

Social selling är en av de effektivaste metoderna för att skapa starka relationer online. Väl fungerande Social selling leder till närmare kundkontakt, bredare kundbas och nya affärsförbindelser. Identifiera dina målgrupper, gör en handlingsplan och få kunskap om hur och var du delar relevant innehåll.
Tid: 2 dagar

 

IHM Content Marketing

För dig som vill få kunskap om både den strategiska och taktiska delen för att kunna planera, organisera och styra contentarbetet mot rätt och önskad effekt.

2+2 dagar.

Vilken historia vill ni berätta?

Effekterna av ett strukturerat content marketing arbete kan till exempel leda till en stärkt affär och en tydligare bild av varumärket, säger kursledare Maria Westman, IHM-partner och styrelseordförande i Swedish Content Agencies.

Vad behöver du? Testa dina affärskunskaper!

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla för att ta nästa steg? Svara på 15 frågor och ladda ner din personliga kompetensprofil.

IHM Key Account Management

För dig som vill jobba professionellt och framgångsrikt med nyckelkundsbearbetning på ledningsnivå. Under utbildningen utvecklar du en egen KAM-strategi för att utveckla ett effektivt samarbete med utvalda nyckelkunder. Tid: 7x2 dagar.

Framgångsrik förhandling

3-dagars kurs som gör dig till en betydligt bättre förhandlare och kommunikatör, oavsett din situation och yrkesroll Ger dig en unik och universell modell som kan tillämpas i en affärsförhandling, en gisslansituation eller hemma vid köksbordet. Du får också träna på att använda modellen i konkreta situationer. Tid: 3 dagar.

IHM Dynamic Sales

Lär dig en ny säljstrategi för att få genomslag i kundmötet när behovsorienterad försäljning inte räcker till. Du får analysera olika kundsituationer, din egen och kundens beslutsstil för att kunna utmana dina kunder på rätt nivå. Vi bygger in din säljsituation i modellen och tränar.
Öppna kurser: 2+2 dagar.

Examen Marknadsekonom DIHM ger kompetens att ta ansvar för helheten

För att bli Marknadsekonom tar du fyra certifikat, i din egen takt. Två är obligatoriska och två är valfria. Det första, Business Management, ger dig helhetssyn på vad som gör ett företag lönsamt. Det sista, ett Business Case, är beviset på att du självständigt och professionellt kan ta dig lösa en affärsutmaning på ledningsnivå .Examen med inriktning marknadsföring ger dig spännande möjligheter att arbeta som marknadsförare med unik spetskompetens.

Din examen börjar med IHM Business Management

Vad är det som som gör en affärsverksamhet framgångsrik? Genom IHM Business Management lär du dig affärsspråket och får förståelse för den kniviga balansen mellan marknadsföring/sälj, affärsutveckling, styrning och lönsamhet. Tid: 16 tillfällen, ett pass i veckan.

Vad är rätt för dig? Boka personlig rådgivning.

Vi vägleder dig gärna via Skype eller i möte hos oss. Tillsammans tittar vi på dina personliga förutsättningar och mål för att se hur IHM kan hjälpa dig vidare.

Till toppen av sidan Till topp