Marknadsekonom DIHM - en erkänd examen som öppnar dörrar i näringslivet

Från hösten 2018 är IHMs examen Marknadsekonom DIHM placerad på SeQF nivå 6, vilket gör IHM till den första affärsskolan i Sverige som kan erbjuda en privat utbildning i nivå med kandidatexamen. På ledande positioner i näringslivet finns tiotusentals IHMare som lagt grunden för sina karriärer på IHM, väl medvetna om kraften i självförtroende, förmåga och aktuell kunskap. Vill du avancera? Vi förbereder dig på alla tänkbara sätt för nya, kvalificerade uppgifter. Driver du eget företag, får du den allra bästa plattformen för att utveckla affärerna vidare och ta dig an nya utmaningar. Skräddarsy din examen eller välj inriktning affärsutveckling, marknadsföring eller verksamhetsledning.

Möt några marknadsekonomer DIHM

Alexander Pärleros, entreprenör och grundare av Framgångspodden

"IHM gav mig mycket kunskaper att använda direkt i mitt yrkesliv, och det var mycket som kompletterade det jag redan kunde. Jag gick från att vara säljare till att våga bli VD."

Åsa Sånemyr, VD Hope

"IHM har gett mig självförtroende, definitivt! När jag förstod helheten, så insåg jag också att jag gjort mycket rätt i mina olika yrkesroller. Utöver massor av nya och bekräftade kunskaper så måste jag också nämna alla fantastiska människor jag träffade, både lärare och elever."

George Modou, entreprenör

"Tillsammans med mitt team har jag identifierat majoriteten av våra slöserier och lyckats hitta effektivare lösningar ."

Emelie Johansson, Service Manager, MTR Express

"Jag la all min tid och energi på jobb och studier under två år. Och mina chefer förstod hur de skulle ta tillvara på min studietid – på jobbet fick jag göra allt det jag lärde mig på IHM."

Joakim Lönnberg, VD Lindab Sverige AB

"En VD måste vara nyfiken och utbildning är en del av förändring, dessutom ger kunskap trygghet. Jag vill ha en djup förståelse för vad det är vi pratar om när vi till exempel har möte med revisorerna."

SeQF nivå 6 - vad innebär det?

Fr o m 13/6 2018 motsvarar examen Marknadsekonom DIHM en kandidatexamen eller SeQF nivå 6. SeQF är den nya referensramen för hur svenska utbildningar ska värderas utomlands. Nivåplaceringen visar vilken kvalifikationsnivå en examen ligger på, hur avancerad den är. En SeQF-godkänd examina är accepterad över hela Europa.

Din resa börjar här.

Genom IHM Business Management lär du dig affärsspråket och får förståelse för vad som gör en affärsverksamhet framgångsrik. Du får också insikt om den kniviga balansen mellan marknadsföring/sälj, affärsutveckling, styrning och lönsamhet. Tid: 16 tillfällen, ett pass i veckan.

Ny inlärningsdesign ger bättre resultat på kortare tid

På IHM jobbar vi med verkliga case och både fysiska och digitala kanaler i lärandet. Du blir påmind om när du ska förbereda nästa lektion och kan repetera det senaste via mobilen. Det sparar tid och hjälper dig lära mer på kortare tid.

Examen Marknadsekonom DIHM

Har du gjort ditt vägval?

För att bli Marknadsekonom tar du fyra certifikat, i din egen takt. Två är obligatoriska och två är valfria. Det första, Business Management, och det sista, ett Business Case, som är beviset på att du professionellt kan ta dig an en affärsutmaning på ledningsnivå. Läs mer nedan om våra färdiga inriktningar marknadsföring, affärsutveckling eller verksamhetsledning eller välj två certifikat som passar din utvecklingsresa.

Marknadsföring - ansvara för hela marknadsföringskedjan

Denna inriktning ger dig spännande möjligheter att arbeta som marknadsförare med unik spetskompetens. Dina kombinerade kunskaper inom strategisk och hands-on marknadsföring gör att du hanterar hela kedjan och kan göra optimala bedömningar av olika taktiska åtgärders påverkan på varumärket.

Affärsutveckling - leda tillväxt och förnyelse

Denna kombination ger dig spännande möjligheter att arbeta med affärsutveckling, innovation och tillväxt. Din specialistkompetens i att leda innovation i kombination med förmågan att få alla att dra åt samma håll kommer väl till pass när ett företag är i behov av utveckling och förnyelse.

Verksamhetsledning - leda människor och skapa effektiva processer

Som verksamhetsledare kan du arbeta i ledande positioner i en affärsverksamhet. Du utvecklar din förmåga att organisera arbetet på ett stimulerande sätt, vilket resulterar i en effektiv verksamhet med engagerade medarbetare. I kombination med en väl utvecklad förståelse för finansiella ramar och mål, kommer du att kunna skapa värde för medarbetare, kunder och ägare.

Vad är rätt för dig? Boka personlig rådgivning.

Vi vägleder dig gärna via Skype eller i möte hos oss. Tillsammans tittar vi på dina personliga förutsättningar och mål för att se hur IHM kan hjälpa dig vidare.

Vad behöver du? Testa dina affärskunskaper!

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla för att ta nästa steg? Svara på 15 frågor och ladda ner din personliga kompetensprofil.

Till toppen av sidan Till topp