Ledningsgrupp

En effektiv och samspelt ledningsgrupp är grunden för framgångsrika organisationer. Alla medlemmar i ledningsgruppen har en stark påverkan på organisationen genom hur de agerar som föredömen. Med aktuell forskning som utgångspunkt har IHM utvecklat ett koncept kring ledningsgruppsutveckling och strategisk ledning.

.

Till toppen av sidan Till topp