Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 10:56 d17cdc06-0604-47a8-a680-e8efa3b42945

Efter utbildning

Efter utbildningens genomförande förväntas du delta i ett uppföljningsmöte där övriga pedagoger och programansvarig också deltar. Inför mötet får du ta del av deltagarnas prestationer och deras upplevelser av din undervisning samt av utbildningen som helhet. Vid mötet förväntas du dela dina erfarenheter av undervisningen med övriga konsulter och ge din tolkning av utfallet i form av deltagarnas prestationer och upplevelse. Vi gör också en avstämning av de iakttagelser som du, programansvarig och övriga pedagoger har gjort under utbildningens gång. Vidare förväntas du ge återkoppling till programansvarig kring hur samarbetet med ovanstående arbetsmoment fungerat och hur det kan förbättras. Förbättringsförslag, idéer, fel och brister i undervisningsmoment och undervisningsmaterial som konstateras, återkopplas också till utvecklingsansvarig på IHM.

Vid slutet av terminen genomför IHM sociala träffar i samband med certifiering och diplomering av deltagarna. Har du undervisat dessa deltagare, är det mycket uppskattat om du deltar i dessa aktiviteter.