Vilken ledarskaps-utbildning ska jag välja?

Vilken av IHMs ledarskapsutbildningar passar dig bäst? Här reder vi ut likheter och skillnader mellan Personligt ledarskap, Hållbart ledarskap, Affärsutvecklande ledarskap och Utvecklande ledarskap. Se vilka delmoment och verktyg som ingår i respektive utbildning.
 

Affärs-utvecklande ledarskap

Hållbart ledarskap

Personligt ledarskap

Utvecklande ledarskap

Utbildningslängd

9 heldagar

6 halvdagar

6 heldagar

4 heldagar

Distansutbildning

 

Ja

 

 

För vem?

T.ex:
- Erfaren ledare
- VD
- Säljchef
- Enhetschef
- Affärsområdes-chef

T.ex:
- Ny som ledare
- Teamledare
- Gruppchef

T.ex:
- Ny som ledare
- Teamledare
- Gruppchef

T.ex:
- Erfaren ledare
- VD
- Säljchef
- Enhetschef

Nivå

Påbyggnad

Grundläggande

Grundläggande

Påbyggnad

360-analys

Ja

 

Ja

Ja

JTI - personlighetsprofil

 

Ja

Ja

 

Situationsanpassat ledarskap

 

Ja

Ja

 

Utvecklande ledarskap

Ja

 

 Ja

Affärsmannaskap

Ja

 

 

 

Coachande förhållningssätt

Ja

Ja

Ja

Ja

Feedbackmodell

Ja

Ja

Ja

Ja

Leda i förändring

Ja

Ja

Ja

Ja

Teamutveckling

JaJa

Ja

Ja

Individuell coaching

Ja

Ja

JaJa

 

360-analys innebär att du, dina kollegor och närmaste chef svarar på frågor om ditt ledarskap

JTI är ett personlighetstest som identifierar 4 kategorier och 16 typer. JTI är ett hjälpmedel för fortsatt personlig utveckling och utveckling av framgångsrik kommunikation samt visar styrkor och förbättringsområden.

Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership)® är en väletablerad modell som utvecklar din förmåga att leda flexibelt, motiverande och med ökad effektivitet. Det är ett kraftfullt, flexibelt verktyg som gör det möjligt att utifrån givna situationer och beteenden anpassa ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig utveckling av organisationen.

Utvecklande ledarskap (UL) är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning. Det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på resultatet i organisationen, och den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att möta de nya generationernas krav på ledarskapet.