Hoppa till innehåll
hero1

Hur klassas en IHM-examen?

Vilket värde har olika utbildningar i förhållande till varandra? Var placeras en IHM-examen i förhållande till statliga utbildningar? Var placeras en IHM-examen på en internationell skala? Vi har samlat de vanligaste begreppen i den eftergymnasiala utbildningsvärlden för kartlägga var på skalan en IHM-examen ligger.

Högskola

En högskola är kort och gott en eftergymnasial utbildningsinstitution, där viss forskning ska bedrivas. Högskolorna regleras av högskoleförordningen i högskolelagen och tillsynsorgan är Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

Enheten för att mäta studieomfattning kallas högskolepoäng. 1,5 poäng innebär en veckas (40 timmar) studier. Ett års studier på en högskola eller ett universitet består av totalt 40 veckor och motsvarar därmed 60 högskolepoäng. Värdet på en svensk högskolepoäng är sedan 2007 i linje med ETCA (European Credit Transfer and Accumulation System).

IHM Business School är inte en högskola utan en privat stiftelse vars verksamhet inte är underordnad högskoleförordningen, men som ändå driver utbildningar på högskolenivå i om med dess placeringar inom SeQF (Läs längre ned).

Högskoleexamen

En högskoleexamen innebär 120 högskolepoäng och är den minst tidsomfattande examen i Sverige med krav på minst två års utbildning på högskola eller universitet. En högskoleexamen kräver ett självständigt arbete på 7,5 högskolepoäng och kan i och med fortsatta studier omvandlas till en kandidatexamen. Internationellt sett går en högskoleexamen under titeln, University Diploma 120 higher education credits.

En avslutad utbildning vid IHM:s Yrkeshögskola innebär en examen på högskolenivå som är placerad på SEQF 5. I enlighet med SEQF-placeringen kan en YH-utbildning på IHM Business School också tillgodoräknas för fortsatta studier på bachelornivå i både Sverige och resten av EU.

Kandidatexamen

Definitionen av en kandidatexamen varierar, men motsvarar vanligtvis 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier. Vanligt förekommande examenstitlar är exempelvis filosofie kandidat, ekonomie kandidat och medicine kandidat. En kandidatexamen kräver ett självständigt examensarbete på minst 15 högskolepoäng. Engelsk översättning är vanligtvis Bachelor degree, exempelvis Bachelor of Science eller Bachelor of Business.

IHM:s egna utbildningar för yrkesverksamma, marknadsekonomen DIHM ligger jämsides med kandidatnivå på SEQF nivå 6, och IHM är därmed den första och hittills enda privat affärsskolan i Sverige som når upp till denna nivå. Det innebär alltså att en person som tagit en DIHM-examen också har uppnått en läranderesultat som motsvarar kandidatnivån i högskoleförordningen och därmed erkänns befinna sig på bachelor-nivå vid EU:s samtliga lärosäten.

Masterexamen

En masterexamen kräver 120 extra högskolepoäng utöver en grundläggande kandidatexamen, vilket innebär totalt 300 högskolepoäng och sex års heltidsstudier, varav minst ett halvår består av examensarbete. Nästa kliv efter masterexamen är doktorsexamen på forskningsnivå.

I och med dess SEQF 6-placering kan en marknadsekonom DIHM-examen tillgodoräknas för att grundlägga en masterexamen om ämnesinnehållet är inriktat mot affärsutveckling och företagsledning. Därmed kan en masterexamen inom Business Management diplomeras på fyra år, istället för sex, via IHM.

Examen utan garanti

Många utbildningstitlar saknar skydd idag vilket gör att vem som helst kan examinera i ämnet utan att vara godkänd av det författningsstyrda systemet. Exempelvis en MBA, (Master of Business Administration) kan låta lockande för CV:t, men eftersom titeln inte är officiellt skyddad är det mycket viktigt att granska utbildningssätet bakom. Om masterexamen inte är underordnad det författningsstyrda högskole och universitets-sfären eller är nivåplacerad på motsvarande SeQF-nivå, finns det ingen tredje part som garanterar masterutbildningens nivå, vare sig i Sverige eller internationellt.

SEQF och EQF

SEQF är den svenska delen av den Europeiska unionens referensram för utbildning (European qualification framework, EQF) som introducerades i sin helhet förra året. Referensramens syfte är att underlätta jämförelser mellan nationella kvalifikationer och på så vis skapa en gemensam valuta för unionens alla lärosäten. Det underlättar också för både studenter och arbetsgivare då det blir tydligare vilken kvalité och kompetens som kan erhållas från olika utbildningsleverantörer. Detta påverkar inte den svenska utbildningssfären utan hela det europeiska näringslivet kan tydligt avläsa kvalitén på IHMs utbildningar utifrån SEQF-placeringarna.

Detta skapar också en rörlighet mellan det författningsreglerade och icke författningsreglerade systemen. IHM:s yrkeshögskoleutbildningar på SEQF nivå 5 kan tillgodoräknas inom likvärdigt ämne för att grundlägga en kandidatexamen på SEQF nivå 6. En marknadsekonom DIHM-examen på nivå 6 kan nu tillgodoräknas inom likvärdigt ämne för att grundlägga en masterexamen på SEQF nivå 7.

IHM:s utbildningar är med andra ord värdefullare än någonsin.

;