Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:56 5f922209-b1b2-4838-8246-760298af3487
hero1

Riktigt bra content kräver långsiktighet och dialog

Författare: IHM Business School

I vår startar hon och IHM den sprillans nya kursen Content Marketing. Vi har träffat Maria Westman för att ta reda på mer om ämnet som alla vill kunna, men få helt förstår sig på.

I mitten av 90-talet tog Maria Westman klivet in i Content Marketing-världen och i dag sitter hon som styrelseordförande för branschorganisationen Swedish Content Agencies. Hennes erfarenhet av Content är massiv, och som tur är drivs Maria av kunskapsutveckling, både att samla på sig och ge ifrån sig.

– Content Marketing, vad är det egentligen?
– Det är när ett företag kommunicerar ut ett budskap kring produkter och tjänster, så att mottagaren uppfattar det som relevant och intressant. För att göra detta hämtar Content Marketing-branschen det redaktionella tillvägagångssättet för att lyfta fram en story om exempelvis ett företags internationella satsningar. Content Marketing kräver en grundlig budskapsbearbetning och att vara en bra berättare.

– Finns det några missuppfattningar om vad Content Marketing innebär?
– Ett vanligt missförstånd är att man gör traditionell marknadsföring istället för content, alltså paketerar produkter och tjänster utan att gå på djupet. Jag har träffat många som säger att de skapar content, men när man tittar närmare på vad de menar så märker man att de bara satt dit etiketten Content. Riktigt bra content kräver långsiktighet och en ständigt pågående dialog med målgruppen.

– Hur kan arbetet med Content Marketing gå till?
– Exempelvis kan man som företag hämta budskap från sina egna interna värderingar. Det finns ofta kärnvärden på företag som kanske glöms bort i det dagliga. I contentarbetet kan man ta de här grundbudskapen och jobba upp dem ut mot kund. Jag brukar säga att man gör en transformering, där man går vidare och försöker tematisera budskapen, så man kan närma sig en dialog med sin målgrupp. Nästa steg är att se hur budskapet kan gestaltas, i skrift eller rörlig bild till exempel.

– Vilken contentstrategi skulle du säga är bäst, det skrivna ordet eller rörlig bild?
– Det är berättandet som är den röda tråden, och berättelsen kan gestaltas i olika former, både i text, rörlig bild och annat. Är du bra på dramaturgi så kan du använda dig av rad olika metoder och arbetssätt.

– Hur länge har content varit ett begrepp i Sverige?
– Jag har jobbat med content sedan mitten av 90-talet och det har haft olika namn. Under tidigt 90-tal var det mycket snack om kundtidningar, man pratade om redaktionell kommunikation som var kopplad till det tryckta formatet. I samband med digitaliseringen i början av 2000-talet blev det fler som kunde skapa content själva. Intresset växte, och då myntades begreppet Content Marketing och spreds över världen, till Sverige kom det för ungefär tio år sedan.

– Är svenska företag medvetna om möjligheterna med Content Marketing nu?
– Ja, medvetenhet och kunskapen om Content Marketing börjar ta sig ut till en allt bredare krets. Idag behöver jag inte berätta om grunderna lika ofta för kunderna, eftersom många redan känner till dem.

– Hur vanligt är det att företag upplever att content marketing känns för abstrakt?
– Jättevanligt. Målsättning är den springande punkten. Många sätter igång att göra content utan att riktigt ha tänkt efter före. Det gäller att koppla arbetet till målsättningarna så man blir medveten om vad man vill arbetet ska resultera i - hur vill vi påverka vår målgrupp eller kund?

– Vad tror du om framtiden inom Content Marketing?
– Om man tittar på VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligence) så kommer de att vara centrala i framtidens content, så är det bara. Content Marketing handlar ju i grunden om att väcka känslor hos mottagaren, och när man tänker på exempelvis VR så får man med fler sinnen. Man ser, hör och kanske till och med känner på ett helt annorlunda sätt. All ny teknik kommer bli jätterolig för kreatörerna som skapar innehåll.

– Vårens nya kurs, IHM Content Marketing, vad kan du säga om den?
– Den känns jättekul! Den är på fyra dagar, och vi kommer att jobba blandat med teori och praktiska övningar som vi gör i vårt Content Marketing Lab. Vi kommer även ha gästföreläsare. Det finns också utrymme för erfarenhetsutbyte för man får också möjligheten att jobba med de andra deltagarna från mixade branscher.

– Och vem är du Maria Westman som står bakom kursen, vilken är din bakgrundsstory?
– Jag kommer från Dalarna och har fortfarande många kopplingar upp dit, det är jätteviktigt för mig med ursprunget. Jag tyckte det var fantastiskt roligt att skriva när jag var ung, jag skrev väldigt många egna berättelser och hade också jättemånga brevvänner. Vid ett tillfälle hade jag närmare 80 stycken.

– 80 stycken?
– Ja, jag skrev en insändare till Aftonbladet om brevskrivande och att hålla kontakt med mina vänner och fick extremt mycket respons på den insändaren.

– Så ditt ursprungliga mål var att bli skribent?
– Ja, jag trodde nog jag skulle bli journalist eller författare, men sen insåg jag att jag även har ådran att jobba med gestaltning, design och det konstnärliga. Så jag sökte in till Berghs mediadesignskola i Stockholm när jag var 22 år. Klivet in i den mediala världen kändes helt självklart.

– Och nu, en ambitiös karriär senare, hur skulle du beskriva dig själv?
– Jag är fortfarande väldigt kunskapstörstig, nyfiken och intresserad av det som kommer härnäst. Jag vill själv lära mig mer hela tiden och tycker även det är kul att dela med mig av kunskapen, eller vara i sammanhang där kunskap delas. Jag drivs också jättemycket av att vara i olika sammanhang och träffa olika typer av team eftersom alla sammansättningar skiljer sig. Desto fler olika sammanhang man befinner sig i, desto mer påverkas man.