Hoppa till innehåll
hero1

Nya YH-utbildningar ska stötta besöksnäringen

På ett halvår har turism och besöksnäringen vänts upp och ner. Affärsmodeller behöver omvandlas, fysiska format behöver digitaliseras och nya idéer behöver skapas. Nu möter IHM:s yrkeshögskola behovet med två nya utbildningar - direkt riktade mot branschens nya verklighet.

2019 omsatte den svenska besöksnäringen runt 350 miljarder kronor. Alla kalkyler visade på en fortsatt ljus framtid för branschen och tilltron var stark. I mars tvärbromsade allt i och med corona-pandemin och turism- och besöks-näringen blev en av de branscher som drabbades allra hårdast av krisen.

Nu väljer IHM Business School att introducera två nya kortare YH-utbildningar direkt riktade mot besöksnäringen och de utmaningar branschen står inför.

– IHM:s yrkeshögskola har länge varit en viktig utbildningsleverantör inom event- och besöksnäringen. Vi är nu stolta och glada över att kunna erbjuda fler utbildningar inom branschens framkantsutveckling, säger Tommy Persson, ansvarig för IHM:s yrkeshögskola.

HUR SKILJER SIG DESSA KURSER FRÅN ANDRA YH-UTBILDNINGAR MED FOKUS PÅ BESÖKSNÄRINGEN?

– Dessa utbildningsinsatser är riktade mot personer som redan är insatta i besöksnäringen, antingen via arbetslivserfarenhet eller tidigare studier. Vi vill genom kompetensförsörjning av företag och branschpersoner bidra till att anta utmaningarna och tillvarata möjligheterna som krisen har medfört.

Tanken från IHM:s sida är alltså att utbildningarna inom ett kort tidsperspektiv ska underlätta för besöksnäringen att dels snabbt kunna skaffa sig en överblick över rådande situation, samt tillhandahålla de konkreta verktyg som behövs för att möta den.

De två utbildningarna det rör sig som heter Digital Events och Revenue Management i besöksnäringen.


DIGITAL EVENTS

Överallt pratar man om digitala events. För besöksnäringen kan spetskompetens i ämnet vara avgörande för hela branschens framtid. Med IHM:s utbildning får du förståelse över vad begreppet Digital Events innefattar - och att det krävs mer än enbart livesändningar för att skapa genuina upplevelser och kontaktytor.

Omfattning: Distans, heltid, ca 14 veckor, 70 Yrkeshögskolepoäng

Kostnad: Avgiftsfri och CSN-berättigad

Kurser: Digital marknadsföring, Digital transformation och affärsmannaskap, Business innovation digitala möten och upplevelser

Utbildningsstart: 14 september

Ansöka senast den: 24 augusti. Läs mer och ansök här!


REVENUE MANAGEMENT FÖR BESÖKSNÄRINGEN

I denna tio veckor långa utbildning lär du dig en av de mest grundläggande aspekterna av affärsverksamhet, förmågan att överblicka utbud och efterfrågan och prissätta därefter. Utbildningen kan sammanfattas inom ämnet intäktsoptimering och fokuserar på besöksnäringens villkor, både inom ett komplext nuläge och inför en framtid av utveckling.

Omfattning: Distans, heltid, ca 10 veckor, 50 Yrkeshögskolepoäng

Kostnad: Avgiftsfri och CSN-berättigad

Kurser: Ekonomi och affärsstrategi för besöksnäringen, Revenue Management för besöksnäringen

Utbildningsstart: 28 september

Ansöka senast den: 24 augusti. Läs mer och ansök här!


IHM:s yrkeshögskola

Över 5 000 studenter har tagit en YH-examen på IHM i Stockholm, Göteborg och Malmö. De är idag högpresterande IHM-alumner i snabb karriärutveckling och stolta IHM-ambassadörer. Som student på våra YH-utbildningar blir man en del av ett stort nätverk och knyter direktkontakt med näringslivet.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är idag ett av Sveriges snabbast växande utbildningskoncept och dess hastiga expansionstakt beror på hur effektivt systemet matchar samman människor och arbetstillfällen. Redan innan Covid-19 arbetade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) med att utöka antalet utbildningsplatser, från 30 000 utbildningsplatser 2019 till 45 000 platser 2022. I och med krisläget har regeringen valt att stödja utbildningsformen ytterligare och det är i det arbetet som IHM nu beviljats att genomföra de två ovannämnda utbildningarna.

UTBILDNINGAR PÅ DISTANS ELLER I KLASSRUM? KORTA ELLER LÅNGA?

Missa inte framtidsmöjligheterna när IHM Yrkeshögskola expanderar

;