Hoppa till innehåll
hero1

10 affärsmässiga tips i spåren av corona

Corona-pandemin resulterade i en mycket tuff situation för näringslivet. Hur bör man tänka för att möta den nya framtiden och eventuella nya kriser?

1. Gå från reaktion till aktion

I alla kriser gäller det att kunna gå från reaktion till aktion, det vill säga inte enbart fokusera på krisen just nu, utan också försöka se framåt. För att tydligt konkretisera en handlingskraftig strategi krävs en plan som hela organisationen eller specifika avdelningar kan samlas kring. Hur krisen utvecklas är det få som vet och därför kan även färdiga handlingsplaner utifrån olika scenarion skapa en tryggare grund för din verksamhet.

2. Ta det stora digitala klivet

Den digitala omställningen har tidigare varit svår att fly undan, efter mars 2020 kommer det vara omöjligt. Många experter menar att utvecklingen kommer ge hela marknaden en ordentlig digital knuff. Oavsett om det gäller fysisk butik, fysiska tjänster eller fysiska produkter så kommer organisationer med digital omställnings- och utvecklingsförmåga vara de som står starkast genom krisen.

3. Ställ om till ett agilt tankesätt

Eftersom digitala lösningar är krisens nycklar bör man definitivt lära sig agila metoder. Agila projekt har sitt ursprung i IT-branschen där man insåg att traditionell projektledning inte är effektivt nog i den blixtsnabba digitala världen. Agilt betyder flexibelt, istället för långa färdigmålade projektplaner förändras arbetsmetoder och målbild inom ett agilt projekt under arbetets gång - detta tillvägagångssätt kan vara guld värt i snabbföränderliga tider.


Vill du flytta fram din förståelse?

Utbilda dig till Agil projektledare i höst!


4. Sätt hållbarhet på agendan

Corona-pandemin har förändrat kundens krav. Förmodligen kommer hållbarhet, både miljömässigt och ekonomiskt, ta mycket större plats på marknaden än tidigare eftersom händelseförloppet visar hur snabbt och hårt krisen kan slå till. När samhället “startar om” efter krisen bör ditt företag vara genomsköljt av ett hållbarhetstänk för att möta en medveten kundström.

5. Agera direkt och snabbt

Omställningen för att möta marknaden under och efter Corona-krisen kan inte vänta. Om man enbart försöker släcka bränder och rädda det som räddas kan kommer din affär snabbt stagnera. Läget är trots allt nytt för hela näringslivet och då gäller det att vara snabb på bollen för att finna möjligheter innan konkurrenterna gör det.

6. Tänk utanför den gamla boxen

Ett nytt marknadsläge skapar osäkerhet, men också idéer för den som vågar tänka nytt. Kreativitet, innovation, idékläckande och en stor dos mod kan mycket väl bli det räddande receptet. Hur kan din affärsmodell struktureras om? Kan dina tjänster erbjudas på distans? Kan dina produkter möta ett nytt behov?


Behöver du få bättre koll på affärsterminologin och affärsmodellens komponenter?

Business Management ger dig verktygen du behöver - se webinaret och få ny kunskap redan nu


7. Kommunicera med din kund

När man drabbas av problem är det lätt hänt att man fokuserar inåt i organisationen, men lika relevant är förmågan att hålla igång kommunikationskanalerna ut till kund. Hur reagerar de på läget? Vad vill de se för förändringar i utbud? Hur ser deras ekonomi ut? De företag som känner sina kunder bäst är de som kommer klara sig bäst.

8. Håll ihop organisationen

Vi befinner oss i en kris vilket drabbar människor på olika sätt. Vissa skräms av viruset, andra känner panik över börsrasen, andra tar det hela med en klackspark. Oavsett hur personalstyrkan reagerar är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd, och utöver det transparent och kommunikativ. En god lagkänsla skapas inte per automatik, men är en livlina för krisande företag.

9. Syna din leverantörskedja

I nuläget stängs gränser runt hela världen vilket gör att i princip alla leveranskedjor kommer att påverkas betydligt. Det är därmed mycket viktigt att skaffa sig en överblick över den egna leveranskedjan och se om man redan nu kan skapa en sannolik prognos för framtiden. En fråga man exempelvis kan ställa sig är om det finns möjlighet att byta leverantörer mot några som har bättre förutsättningar för leverans till Sverige.

10. Upprätthåll och utveckla din kompetens

Som utbildningsaktör vill vi på IHM Business School också betona vikten av kompetensutveckling - utbildning är nödvändig för fortsatt utveckling och fortsatt utveckling är nödvändig för affärens överlevnad. När krisen avtar kommer det upplevas som en nystart för en hel värld, då gäller det att vara så förberedd som det går eftersom konkurrensen vid startlinjen kommer vara tung. En djupare förståelse för din affär kan bli det som avgör utvecklingen.

Kontakta våra rådgivare

För att möta krisen, för att hantera pågående kris och för att vara redo att möta marknaden efter krisen. Våra rådgivare är redo att svara på frågor om IHM:s utbildningsutbud.

Kontaktuppgifter till Carolina Elmqvist

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 031-335 20 05

Kontaktuppgifter till Alexsandra Hedström

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 08- 657 00 06

Kontaktuppgifter till Sarah Johansson

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 031 - 335 20 09

Kontaktuppgifter till Annelie Nordström

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 031-335 20 50

Kontaktuppgifter till Elisabet Ek

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 040-601 23 08

Kontaktuppgifter till Lisa Widén

Roll: Rådgivare

Telefon: 031 3352012