Frågor & svar gällande IHM Yrkeshögskola

Här hittar du svar på några av de frågor som rör ansökan och antagning. Fler svar hittar du i vår FAQ, där kan du även kontakta oss om du inte hittar det du söker!

 

Vad är YH-utbildning? 

YH betyder Yrkeshögskola. Det är en utbildningsform som startade hösten 2009, och som lyder under Myndigheten för Yrkeshögskolan. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Det är därför de bara erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov i samhället.

Praktik under YH-utbildningen (LIA) - hur funkar det?

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens, och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär. Även företaget som tar emot dig som praktikant vinner på detta genom att de får hjälp av duktiga studenter och chans att hitta och rekrytera ny personal.

Varför skall jag välja en YH-utbildning på just IHM?

Med IHM i ditt CV skaffar du dig ett försprång som kan bli avgörande när det är dags att söka drömjobbet. IHM har funnits i snart 50 år och varumärket står för hög kvalitet och praktiskt användbara kunskaper. Här tränar vi på riktiga case för att du ska känna dig trygg i dina kunskaper när du kommer ut i arbetslivet. 40 000 deltagare har hittills gått våra utbildningar i marknadsföring/försäljning, ekonomi, ledarskap och affärsutveckling. Många av dem sitter idag i ledande positioner i svenska företag och anställer gärna personer som liksom de själva har gått på IHM.

Vad har lärarna som undervisar på IHMs YH-utbildningar för bakgrund?

Våra lärare har väldigt lite gemensamt med vanliga lärare. För oss är det viktigt att den kunskap du får är så aktuell och up-to-date som det bara går. Därför är de som undervisar på IHM själva yrkesarbetande - de har koll på vad som händer ute i företagen. 

Var hittar jag mer information om IHMs YH-utbildningar? 

Läs mer om IHM Yrkeshögskola här!

Möt några av våra studenter här!

Företagen söker talanger på IHM, läs mer här!

När och var startar utbildningarna?

Se mer information på respektive utbildningssida alternativt på sidan där vi listar IHMs samtliga utbildningsstarter.

Hur långa är utbildningarna?

Nästan alla våra YH-utbildningar är två år, det vill säga fyra terminer. Undantaget till detta är vår Utbildning Lönekonsult som är 1,5 år, det vill säga tre terminer. 

Hur stor del av utbildningen är praktik?

Ca 1/3 av utbildningen är praktik eller arbetsplatsförlagd och kallas inom Yrkeshögskolan för LIA - Lärande i Arbete. Praktiken är uppdelad i två perioder – en praktikperiod per läsår.  

Kan jag göra praktik utomlands?

Ja det är möjilgt dock i samförstånd med din utbildningsledare. Däremot måste du ordna praktikplats utomlands på egen hand. 

Är utbildningarna på heltid eller deltid?

Alla våra YH-utbildningar är på heltid.

Har ni YH-utbildningar på distans?

Nej, undervisningen är bunden till studieort. 

Kan jag välja att bara läsa en del av utbildningen?

Nej, du behöver läsa hela utbildningen. 

Hur mycket lektioner är det, kan jag arbeta vid sidan om?

Det är cirka 15 timmar lärarledda lektioner per vecka. Därutöver förväntas du arbeta med olika grupparbeten eller projekt, samt studera på egen hand. Det är därför viktigt att vara tillgänglig på heltid, dagtid mellan kl 9.00-16.00. 

Måste jag betala för att gå era utbildningar?

Nej. Våra yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigade med CSN. Studenterna betalat dock själva för den litteratur som ingår i utbildningen och som anvisas när utbildnigen startar. 

Finns det möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd, t.ex. vid dyslexi?

Ja. Om du har ett dokumenterat behov är det viktigt att du skickar med underlaget för detta som en bilaga till dina ansökningshandlingar eller lämna till ansvarig Utbildningsledare så snart du blivit antagen till utbildningen. Om du blir antagen kommer utbildningsledaren i samråd med den dig att ta fram lämpliga insatser och åtgärder för att kompensera för funktionsnedsättningarna.

 

ANSÖKAN

Här hittar du svar på några av de frågor som rör ansökan och antagning. Fler svar hittar du i vår FAQ, där kan du även kontakta oss om du inte hittar det du söker!

 

När kan jag ansöka?

Ansökningsperioden inför vårterminen 2019 är den 15 augusti - 22 oktober 2018. 

Hur ansöker jag?

Du ansöker till IHMs yrkeshögskoleutbildningar genom att klicka här.  Där skapar du ett konto och väljer den eller de utbildningar du är intresserad av. 

För att din ansökan ska bedömas som komplett behöver du ladda upp gymnasiebetyg eller motsvarande. 

Varför är det bra att ansöka tidigt?

Genom att få din ansökan bedömd i god tid hinner du med att skicka in eventuella kompletteringar. 

Ska jag skicka med ett personligt brev?

Nej, detta ska inte ingå i ansökan. Om du skickar med detta kommer det inte att värderas.

När och hur får jag besked om jag har kommit in?

Besked för höstterminen kommer i yh-antagning.se i juni vid midsommar. Besked för vårterminen kommer i yh-antagning.se i början av december. 

Hur många platser tar ni in per utbildning?

Vi tar i regel in 40 personer per klass.

Hur många sökande brukar det vara?

Det är olika från intag till intag, men räkna med minst tre behöriga sökande per plats.

Hämtar ni mitt gymnasiebetyg från antagning.se?

Nej, vi har inte tillgång till det. Du måste därför skicka med ditt gymnasiebetyg i din ansökan. 

Jag har studerat på högskola/universitet. Ska jag skicka med dessa betyg?

Nej, om du uppfyller behörighetskraven behöver du inte skicka med betyg från högskola/universitet. Däremot kan du sakna en viss kurs i ditt gymnasiebetyg men ha studerat motsvarande ämne på högskola/universitet och då ska du såklart skicka med det betyget.

Tar ni emot ansökan via post?

Nej, det är endast möjligt att ansöka elektroniskt. 

Behöver jag rangordna mina val när jag söker olika utbildningar?

Ja, du ska rangordna utbildningarna om du söker flera. Du kan dock bli antagen till alla utbildningar som du söker till, oavsett i vilken ordning du har prioriterat valen.

Är det möjligt att söka till flera utbildningar samtidigt?

Det går bra att söka hur många utbildningar du vill hos IHM. I ansökan rangordnar du dem, men detta är inte avgörande för vilken utbildning du kommer in på. Varje utbildning har ett eget intag och det går att komma in på flera utbildningar samtidigt. Man får då ta ställning till vilken utbildning man vill tacka ja till, och meddela oss.

Behöver jag skicka med arbetslivsintyg när jag ansöker?

Nej, i ansökningsomgången till utbildningar som startar våren 2018 försvinner kravet på arbetslivserfarenhet. Du kommer alltså inte behöva skicka in arbetslivsintyg i din ansökan.  

Kan jag bli antagen även om jag inte uppfyller alla behörighetskrav?

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning. Utbildningsanordnaren kan nämligen göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du vet med dig att du saknar något betyg är det viktigt att du uppger det i din ansökan så att IHM kan bedöma den på rätt sätt.

Kan jag komplettera min ansökan?

Ja, du ansvarar själv för att din ansökan är komplett. Det går att komplettera med gymnasiebetyg/intyg i enstaka ämnen fram till två veckor efter sista ansökningsdag. 

 

URVAL

Här hittar du svar på några av de frågor som rör ansökan och antagning. Fler svar hittar du i vår FAQ, där kan du även kontakta oss om du inte hittar det du söker!

 

Är jag garanterad en plats på utbildningen om jag skickat in en komplett ansökan?

Nej, om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande som bedömts behörig att läsa utbildningen. Urvalet görs genom att de sökande genomgår en ”urvalsprocess”. Urvalet baserad på resultatet från tre särskilda prov (urvalstester) och dina betyg på vissa utvalda gymnasiekurser. De sökande rangordnas efter antalet sammanlagda poäng i urvalsprocessen och antas i turordning. När urvalet är gjort får du besked via e-post om du blivit antagen, eller tillfrågad om du vill behålla din reservplats. 

Måste jag göra urvalstesterna?

Nej, du som ansöker måste inte göra urvalstesterna men du ökar dina chanser att få en plats på utbildningen ifall du gör dem. Antalet sökande är i de flesta fall fler än antalet platser på utbildningen och därför måste alla som ansöker rangordnas så att det kan ske ett urval. Alla tre skriftliga test är utformade som flervalstest. Det innebär att du väljer det svar du tror är rätt av flera svarsalternativ. Miniräknare kommer att vara tillgängliga under vissa delar av testet, du behöver inte ta med egen. 

Hur anmäler jag mig till urvalstest?

När du har skickat in en ansökan kommer vi att bjuda in dig till de tillfällen som erbjuds. 

Kan jag göra urvalstesterna flera gånger?

Nej, det är endast möjligt att genomföra urvalstesterna en gång. Blir du inte antagen är du välkommen att ansöka igen, och genomföra testerna vid nästa ansökningsomgång.  

Kan jag göra urvalstesten på vilken ort som helst?

Ja, du kan välja om du vill genomföra testerna i Stockholm, Göteborg eller Malmö, oavsett vilken ort du söker till.

Hittar du inte svar på din fråga?

Mejla oss gärna din fråga så besvarar vi den snarast möjligt yh [at] ihm [dot] se

Läs mer om IHM Yrkeshögskola här

Till toppen av sidan Till topp