Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:55 3e14ece6-7643-4c26-9768-3b907bf8b5d0

Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet. Ditt beteende avgör hur dina medarbetare agerar hos kund och mot varandra. Att medvetet utveckla dina handlingar som ledare och kunna påverka ditt eget och andras beteende påverkar såväl medarbetare, kunder som marknad på ett positivt sätt.

För att lyckas som ledare behöver du visserligen utveckla kunskaper och färdigheter inom marknadsföring, ekonomi och organisation. Men om du samtidigt avstår från att utveckla ditt personliga beteende som ledare, faller övriga ansträngningar platt till marken.

Din upplevda kompetens som ledare visar sig genom ditt personliga agerande. Din förmåga att ”walk the talk” i kritiska sociala situationer och sammanhang är avgörande för vilka effekter ditt ledarskap kan uppnå i organisationen.

Det förväntas att du kan hantera målkonflikter och spänningar i organisationen på ett konstruktivt sätt. Du förväntas sprida optimism och främja engagemang bland dina medarbetare i både motgång och framgång. Och när ingen annan vill ta i prestationsproblemen, är det du som förväntas göra något åt saken och då agera utan att skapa nya konflikter och spänningar.

Ledarskap handlar om hur du som individ agerar för att påverka, styra och samverka mot gemensamt mål, hantera konflikter på vägen, konfrontera dåliga beteenden, inspirera i motgång, visa omtanke och vara ödmjuk när så behövs. Och samtidigt gå där sida vid sida och vara ett föredöme för gruppen och företaget.

Modet att blottlägga sig, visa känslor och vara transparent är vad modernt ledarskap kräver av dig. Är du redo att utveckla dig och din organisation?

Inom IHMs ledarskapsutbildningar fokuserar vi på att träna ledare i att utveckla kraft och engagemang hos medarbetarna och driva förändring för att nå eller överträffa affärsmålen.

Hög aktivitetsnivå och en tydlig koppling till dina affärsmässiga och personliga utmaningar ger dig det du behöver för att kunna verka fullt ut och övervinna dina rädslor inför rollen som ledare.