Hoppa till innehåll

Vi rustar ledarna som utveckla framtidens affärer

Dagens ledare ska hantera 20-60 åringar som har helt olika erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt till världen. Alla ska veta vart man ska och varför, och alla måste känna att de får plats. Så hur räcker man till som chef? Hur gör man?

Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet. Ditt beteende avgör hur dina medarbetare agerar hos kund och mot varandra. Att medvetet utveckla dina handlingar som ledare och kunna påverka ditt eget och andras beteende påverkar såväl medarbetare, kunder som marknad på ett positivt sätt.

För att lyckas som ledare behöver du visserligen utveckla kunskaper och färdigheter inom marknadsföring, ekonomi och organisation. Men om du samtidigt avstår från att utveckla ditt personliga beteende som ledare, faller övriga ansträngningar platt till marken.

Människor i kontorsmiljö

Din upplevda kompetens som ledare visar sig genom ditt personliga agerande. Din förmåga att ”walk the talk” i kritiska sociala situationer och sammanhang är avgörande för vilka effekter ditt ledarskap kan uppnå i organisationen.

Det förväntas att du kan hantera målkonflikter och spänningar i organisationen på ett konstruktivt sätt. Du förväntas sprida optimism och främja engagemang bland dina medarbetare i både motgång och framgång. Och när ingen annan vill ta i prestationsproblemen, är det du som förväntas göra något åt saken och då agera utan att skapa nya konflikter och spänningar.

Dirigents händer

Ledarskap handlar om hur du som individ agerar för att påverka, styra och samverka mot gemensamt mål, hantera konflikter på vägen, konfrontera dåliga beteenden, inspirera i motgång, visa omtanke och vara ödmjuk när så behövs. Och samtidigt gå där sida vid sida och vara ett föredöme för gruppen och företaget.

Modet att blottlägga sig, visa känslor och vara transparent är vad modernt ledarskap kräver av dig. Är du redo att utveckla dig och din organisation?

Inom IHMs ledarskapsutbildningar fokuserar vi på att träna ledare i att utveckla kraft och engagemang hos medarbetarna och driva förändring för att nå eller överträffa affärsmålen.

Här är några av våra program:

  • Digital Business Transformation
  • EQ Ledarskap
  • Framgångsrik förhandling
  • Förändringsledning
  • Högpresterande ledningsgrupp
  • Indirekt ledarskap
  • Mål & verksamhetsstyrning, intensiv
  • Strategisk ledning
  • Utvecklande ledarskap
  • Verksamhetsutvecklande ledarskap

Hög aktivitetsnivå och en tydlig koppling till dina affärsmässiga och personliga utmaningar ger dig det du behöver för att kunna verka fullt ut och övervinna dina rädslor inför rollen som ledare.

image

The Boss is Out! Våga leda genom andra.

Våga ge medarbetarna förtroendet att ta ansvar för sina jobb.

image

Bad is stronger than good

Forskning visar att ledarskapets mörka sidor kan vara ett hot mot framgång.

image

Hur stor ska egentligen en ledningsgrupp vara?

Många ledningsgrupper misslyckas med att uppnå sin fulla potential, kanske för att det är svårt att veta vilken sammansättning och storlek som är mest produktiv och effektiv. Hur ska man egentligen göra för att ledningsgruppen skall spegla organisationen på ett sådant sätt att gruppen representerar verksamheten som helhet utan att mötena enbart blir avrapportering från en viss enhet?

image

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro

Forskare Anna Tebelius Bodin brinner för hjärnans möjligheter och begränsningar.

;