Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 10:56 1161dad4-579d-48cb-a71c-df9099c7c4d9

Expertis från näringslivet

Årligen engageras ca 200 specialister, handledare, föreläsare, facilitatorer och mentorer i våra olika program - och samtliga har aktiva positioner i näringslivet vid sidan om sina uppdrag vid IHM. De brinner alla för att vara del i det stora erfarenhetsutbytet som sker i våra korridorer, se sina deltagare utvecklas och själva lära sig nytt. Här kan du lära känna några av utbildarna i IHM:s nätverk.

image

Kerstin Sääw

"Programmen är uppbyggda enligt de senaste forskningsrönen vad gäller inlärning. Det deltagaren behöver är ett öppet sinne och vilja att investera lite tid, så ser man vanligtvis en fantastisk utveckling."

image

Alex Kjellbris

"Företag vill förstå hur användare/kunder interagerar med deras innehåll, och vilka marknadsföringsinsatser som verkligen ger konvertering."

image

Anette Jönsson

"Vi arbetar med utveckling på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Mycket är processinriktat och kopplat till en teori, ”lära genom att göra”. Metodiken bygger på deltagarnas egna erfarenheter ur vardagen."

image

Carl-Johan Lonntorp

"Det är väldigt viktigt att fundera över sin egen roll och person, för om man inte reflekterar över den så leder man oftast så som man själv vill bli ledd. Det fungerar enbart om den man ska leda är exakt som en själv, men de flesta är inte det."

image

Ola Trouvé

"Det är riktigt häftigt att det inte spelar någon roll vilken kultur eller land deltagarna kommer ifrån, sättet de tar sig an Fyrarummaren är nästan identiskt."

image

Maria Westman

"Ett vanligt missförstånd är att man gör traditionell marknadsföring istället för content, alltså paketerar produkter och tjänster utan att gå på djupet."

image

George Smidelik

"Många inleder en utbildning med att sätta sig själva i en viss elevroll och läraren i en auktoritetsroll, vilket sällan är ändamålsenligt för lärandet. Därför måste detta beteende först skalas av, och sedan kan man öppna upp personens sinnen för ett utforskande beteende."

image

Anna Wallin

"Genom att involvera alla anställda med nyckeltal som engagerar individen kan man få hela organisation att gemensamt arbeta mot målen."