Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:55 a4d9aaef-e6bb-4455-a8d9-a720c7018f73

Metodik & koncept

Genom Blended Learning kan vi nyttja tiden med läraren effektivt och att ha flexibel tillgång till utbildningens olika delar och innehåll via dator, surfplatta och mobil.

En affärsmans/-kvinnas förmåga kan kategoriseras i fem huvudområden: helhetssyn, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, förmåga att övertyga och självinsikt.

Dessa förmågor kan bara utvecklas över tid. Därför är utbildningens längd avgörande. Samtidigt är den faktiska tiden vi kan ägna oss åt utbildning begränsad, vilket gör valet av undervisningsformer än viktigare.

Hur tänker vi egentligen?

På IHM försätts deltagarna i olika beslutssituationer, där de successivt får pröva sin förmåga att tillämpa kunskaper och göra affärsmässiga bedömningar.

Hur tänker vi kring vår pedagogik?

Blended Learning

Blended Learning, eller blandat lärande, har blivit ett populärt begrepp i utbildningssammanhang. Men vad betyder det, egentligen?

Här beskriver vi några viktiga hörnstenar som lett fram till det moderna uttrycket ”Blended Learning”, och hur vi på IHM tillämpar detta i praktiken. Du kan också läsa om hur vi vet att vi får önskade resultat av en utbildningsinsats.
Ladda ner här (, 1 MB)

Fördelarna med Blended Learning på en minut. Se filmen.

Aktuell forskning och beprövade koncept

Här är några exempel på de etablerade modeller, teorier och tester som våra certifierade handledare arbetar med:

  • JTI (Jungian Type Index)
  • CareerView™
  • StyleView™
  • Situationsanpassat Ledarskap®
  • Utvecklande ledarskap (UL) ​
  • Indirekt ledarskap (IL)
  • ECR® (Emotional Capital Report)
  • Förändringens fyra rum
  • Pussel DISC

Läs mer om våra koncept