Hoppa till innehåll

Mäta effekt och resultat

Hur vet vi att vi får önskade resultat av en utbildningsinsats?

Ett utbildningsbehov uppstår vanligtvis när en individ eller organisation behöver utvecklas eller förändras och har därmed ett mer övergripande syfte. För att veta om utbildningen varit framgångsrik och syftet har uppnåtts, behöver vi utgå från det övergripande syftet, sätta upp målen, mäta effekterna och utvärdera resultatet.

Kirkpatrick’s utvärderingsmodell

Den mest använda modellen idag för utvärdering av resultat från utbildning har lanserats av professor Daniel Kirkpatrick. Denna modell kom till redan 1959, men fick sin utspridning först på senare delen av 1990-talet, då Kirkpatrick presenterade modellen i sin bok “Evaluating Training Programs”.

Modellen inbegriper utvärdering av utbildningsresultat på fyra nivåer:

  • Nivå 1 Reaktion – hur upplevde deltagaren utbildningen?
  • Nivå 2 Inlärning/kunskap – har deltagaren uppnått önskad kunskapsökning?
  • Nivå 3 Beteende – har den nya kunskapen lett till nytt önskat beteende?
  • Nivå 4 Resultat – har det nya beteendet lett till bestående resultat och i förlängningen till önskade effekter hos individen/organisationen?

Kirkpatrick’s modell kan vara mycket användbar när vi vill mäta resultat och effekterna av en företagsanpassad utbildningsinsats. Modellen styr medvetenheten om vilken nivå utbildningsinsatsen vill möta: att förmedla kunskap eller åstadkomma beteendeförändring?

Vill man dessutom kunna beräkna ROI och följa upp effekterna i verksamheten, behöver man ta in olika nyckeltal och mäta affärsresultat.

"Kursen var fantastisk och Max en otroligt bra och pedagogisk lärare!"

Deltagare på Digital Marketing, anpassad för ICA Reklam.

"Vi måste ta oss tid att gå kurserna om vi ska kunna öka lönsamheten."

Deltagare på Ledande Affärsplanering, anpassad för Bolist-butikerna.

"Nytt, spännande och utmanande! Våga vara mer assertiv i säljsamtalet!"

Deltagare på Dynamic Sales, anpassad för Volvo Cars Sweden.

;