MER

Modern forskning och beprövade koncept

På IHM fokuserar vi på att träna ledare i att utveckla kraft och engagemang hos medarbetarna och driva förändring för att nå eller överträffa affärsmålen. Hög aktivitetsnivå och en tydlig koppling till dina affärsmässiga och personliga utmaningar ger dig det du behöver för att kunna verka fullt ut.

Hur tänker vi egentligen?

En affärsmans/-kvinnas förmåga kan kategoriseras i fem huvudområden: helhetssyn, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, förmåga att övertyga och självinsikt. På IHM försätts deltagarna i olika beslutssituationer, där de successivt får pröva sin förmåga att tillämpa kunskaper och göra affärsmässiga bedömningar.

Blended Learning

Blended Learning, eller blandat lärande, har blivit ett populärt begrepp i utbildningssammanhang. Men vad betyder det, egentligen? Här beskriver vi några viktiga hörnstenar som lett fram till det moderna uttrycket ”Blended learning”, och hur vi på IHM tillämpar detta i praktiken. Du kan också läsa om hur vi vet att vi får önskade resultat av en utbildningsinsats. Ladda ner här

Fördelarna med Blended learning på en minut. Se filmen

Aktuell forskning och beprövade koncept

Här är några exempel på de etablerade modeller, teorier och tester som våra certifierade handledare arbetar med:

  • JTI (Jungian Type Index)
  • CareerView™
  • StyleView™
  • Situationsanpassat Ledarskap®
  • Utvecklande ledarskap (UL) ​
  • Indirekt ledarskap (IL
  • ECR® (Emotional Capital Report)
  • Förändringens fyra rum 

Tillitsskapande eller destruktivt ledarskap?

- Det finns mycket du som ledare kan göra för att bli bättre på att skapa tillit, säger Maria Fors Brandebo, forskare i tillitsskapande och destruktivt ledarskap vid Försvarshögskolans Ledarcentrum. I den här intervjun berättar hon varför tillit är viktigt och hur du som ledare kan undvika destruktiva ledarbeteenden som raserar förtroendet.

Censur, förvirring eller inspiration?

Förändringens fyra rum (fyrarummaren) är en svensk teori, som tittar på hur individer, grupper och organisationer hanterar önskad eller oönskad förändring. Dessa tre spår bildar tillsammans en helhet och ger deltagarna en gemensam bild och ett gemensamt språk; det får människor att öppna upp och prata om det som är viktigt för dem där och då.

UL hjälper ledare att maximera sina medarbetares potential

UL är ett förhållningssätt som hjälper deltagarna att ha fokus på att vara ett föredöme, att förmedla personlig omtanke, inspiration och motivation i sin roll som ledare. Vi tränar hands-on på att hantera situationer och utmaningar kopplat till deltagarnas vardag.

Jag vill veta mer

Till toppen av sidan Till topp