MER

Effekten i fokus

Vilka affärsutmaningar står ni inför? IHM erbjuder företagsanpassad utbildning på alla nivåer i företag och organisationer, allt från punktinsatser till långsiktig kompetensförsörjning i form av företagsakademier.

Vår utgångspunkt är företagets och individernas specifika affärsutmaningar och behov. Tillsammans tittar vi på prioriteringar, specifika behov, tidplaner etc. och utarbetar ett program helt anpassat till verksamheten, situationen och medarbetarna. Vi kommer gemensamt fram till vilken förändring vi ska åstadkomma och hur insatserna ska mätas och följas upp.

Kunder och kompetensområden

Ledarskap, management, marknadsföring, digitalisering, försäljning, affärsekonomi, verksamhetsstyrning eller affärsutveckling?

Blended learning och beprövade koncept

Från forskning till träningsmoment i flexibla utbildningsformer

Certfierade handledare, affärskonsulter & specialister

Alla med fokus på affären

3 tips för att få bästa effekt av er företagsakademi

Möt Josef Götsten, ansvarig för Volvo Cars Business School, för att få hans bästa råd om hur man bygger en framgångsrik akademi.

Turkiet vs Polen

Här möts Turkiet och Polen, och ledningar i 26 andra länder och diskuterar branschens gemensamma utmaningar. Fyra nedkopplade dagar på IHM Göteborg för att lyfta blicken och planera för förändring och ökad konkurrenskraft. Vad har det gett dem?

Kontakta mig

Till toppen av sidan Till topp