MER

"IHM förstår våra behov och utmaningar"

"I vår ständiga strävan att ge en positiv kundupplevelse och möta kundens behov, har vi sedan 1975 ett nära samarbete med IHM. IHM har fokus på affären och visar ständigt att de förstår våra behov och utmaningar. Det gör att de kan ta en aktiv roll och driva utvecklingsarbetet gentemot våra återförsäljare.

För att få till stånd ett förändrat beteende som slår igenom i kundmötet, måste hela företaget utvecklas i samma riktning. Därför arbetar vi löpande med individens egen utveckling parallellt med utveckling av servicekultur, ledarkultur och säljkultur.

Bilar säljs av människor, till människor. I en värld där produkter och tjänster blir alltmer lika, kan medarbetarna bli den särskiljande framgångsfaktorn.
Ofta är det de mjuka värdena som avgör den upplevda kvaliteten i leveransen".

Anders Gustafsson, 
VD Volvo Personbilar Sverige

 

Samarbetet med Volvo startade redan 1975. Idag är IHM Volvo Cars Business School en huvudleverantör av Volvos utvecklingsprogram för återförsäljarna i Sverige. Programutbudet omfattar över 80 olika program för återförsäljarnas olika organisationsdelar, allt från försäljningsledning till eftermarknad och service. 2010 inledde IHM ett samarbete kring ledarutveckling med Volvo Personbiler Norge där 200 chefer deltar.

Till toppen av sidan Till topp