Bara 95,2%

På IHM tränar vi för verkligheten. 95,2% av företagen anser i hög eller mycket hög grad att IHMs utbildningar kan tillämpas direkt i verksamheten. Många av våra företagskunder väljer därför att regelbundet utveckla sina medarbetare på IHMs öppna program.

Utveckla medarbetare parallellt med jobbet

Merparten av våra öppna program innebär att deltagarna utbildar sig parallellt med sitt dagliga arbete. Fördelen med att låta enskilda medarbetare gå på de öppna utbildningarna är att de får ett erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna som leder till nya synsätt och breddar företagets affärsnätverk. Självklart kan innehållet i våra öppna program även anpassas och utvecklas för företagsanpassat genomförande. 

 

På följande sida kan du orientera dig bland våra öppna program genom att själv gör urval utifrån de parametrar som är relevanta för ditt företag.

Till våra öppna program

Ring mig, jag vill veta mer!

Relevant & Intressant

Till toppen av sidan Till topp