MER

Lärande i arbete - Praktik

Hitta nya talanger

IHM examinerar vassa hjärnor som är sugna på nya utmaningar. Som företagare finns det ett antal möjligheter att låna våra deltagare för att testa om det kanske är din nästa stjärnrekrytering. De flesta har en bred och spännande kompetens redan innan de kommer till IHM. Oavsett om du tar in en praktikant eller lämnar ett uppdrag för examensarbete så får du tillgång till en värdefull resurs och nya pespektiv.

 

 

Lärande i arbete - Praktik

Våra studerande på IHM Yrkeshögskola vet att den tiden de spenderar ute på ett företag som lärande i arbetet är oerhört viktig för deras karriär. Det är deras chans att få in en fot på företaget eller skaffa värdefulla referenser. Så när du erbjuder en praktikplats till en av våra studerande så vet du att du får en mycket motiverat och engagerad resurs. Samtidigt som det är en trainee-möjlighet för företaget så innebär det också ett ansvar i att låta deltagaren få växa i en yrkesroll.

Examensarbete 

Deltagarna på IHM genomför varje år ett stort antal examensarbeten på uppdrag av olika företag. Eftersom det är slutprovet på våra examensutbildningar är deltagarna mycket motiverade och engagerade för att åstadkomma ett bra resultat. De får stöd i arbetet av handledare direkt från näringslivet som hjälper till med att hitta relevanta infallsvinklar och metoder för att lösa uppgiften. Ett av huvudkriterierna av bedömning av arbetena är affärsmässig användbarhet. Det innebär att den affärsrapport som levereras till dig som uppdragsgivare är direkt användbar som beslutsunderlag. 

Läs mer och anmäl intresse för examensarbete/praktikanter här

Till toppen av sidan Till topp