Företagsanpassade program

IHM erbjuder företagsanpassad utbildning på alla nivåer i företag och organisationer. Vi utgår alltid från företagets och medarbetarnas specifika affärsutmaning och behov. Våra insatser omfattar allt från korta inspirationsseminarier till långsiktig kompetensförsörjning i form av företagsakademier.

Erbjudanden

Vi handleder grupputveckling av ledningsgrupper, vi driver talangprogram för "high potentials" och vi genomför utvecklingsprogram för medarbetare och grupper inom ledarskap, försäljning, affärsmannaskap och marknadsföring. De verktyg och modeller vi använder är beprövade och testade. Vi använder t ex JTI Personlighetsanalys, SL Situationsanpassat Ledarskap och ECR Emotional Capital Report.

Vårt erbjudande omfattar även att organisera och administrera hela utbildningsinsatser för våra kunder. Vi kan erbjuda anpassade webportaler där deltagarna kan anmäla sig till ett förutbestämt kursutbud. 

Arbetsprocess

IHM erbjuder utbildning i många olika former för att i samarbete med våra kunder erbjuda de åtgärder som ger bäst effekt. Tillsammans med våra erfarna affärskonsulter utarbetas den plan som passar verksamheten och situationen bäst.

  • Vad har ni för organisation, kompetenser och framtidsvisioner? Ett grundligt förarbete är en förutsättning för att hitta rätt utbildningsinsats.    
  • Tillsammans med er kommer vi fram till vilken förändring ni vill åstadkomma och bestämmer hur vi ska mäta och dokumentera insatsen efteråt.    
  • Utbildningen anpassas alltid till kundens utmaningar och genomförs nära kopplad till medarbetarnas egen verklighet. Vi förser er också med det stöd ni kan behöva under tiden. 
  • Efter utbildningsinsatsen följer upp vilket resultat den skapat. Vi undersöker om vi nått de uppsatta målen och lägger samtidigt grunden för framtida insatser.

Kompetensområden

Innehållet i samtliga öppna program kan skräddarsys och utvecklas för företagsanpassat genomförande. Läs mer om våra kompetensområden ledarskap, management, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning och ekonomi.

Ring mig, jag vill veta mer!

Relevant & Intressant

Till toppen av sidan Till topp