Tips till dig som skall prata kompetensutveckling med din chef

Vill du komma vidare i karriären men känner att ditt CV inte riktigt räcker till? Men att ge upp jobbet och sätta sig i skolbänken på heltid inte känns som ett alternativ? Då kan det vara läge att läsa parallellt med jobbet, så att du inte tappar fart.

Sådan utbildning brukar kosta pengar, tänker du kanske. Men när du tänker ett steg längre, inser du att det kostar mer att plugga heltid utan att jobba.  Kan din arbetsgivare vara intresserad av att finansiera din utbildning? Det är tänkbart, om du kan visa att du kommer att bidra till företagets utveckling. Hur gör du det?

Först och främst behöver du hitta en utbildning som ger dig nya kunskaper och bevisad effekt - inte bara värde för dig själv utan också för arbetsgivaren. Ingen arbetsgivare vill investera i din kompetensutveckling om den inte resulterar i att stärka dig i din professionella roll och bidrar till företagets utveckling. 

Hur väljer du ”rätt” utbildning?
Börja med att kartlägga din situation. 
-    Vad vill du uppnå med dina studier? Har du satt upp mål för din karriär?
-    Vilka är dina styrkor? När presterar du som bäst? 
-    Vilka områden känner du att du inte behärskar tillräckligt bra? Vilka kunskaper saknar du?
-    Om du ska plugga parallellt med jobbet, hur får du ihop livspusslet privat och på jobbet? Du kommer att bli tvungen att prioritera, hur mycket tid kommer du att kunna satsa? Vad kan du tänka dig att avstå ifrån under en begränsad tid? 

Allt finns på nätet 
Söker du verklig utveckling och en bestående effekt, är det sannolikt ett lite längre utbildnings-program du ska leta efter. Googla och gör en sammanställning av de intressanta och lämpliga utbildningar du hittar. Skriv ner vad som skiljer dem åt vad gäller kostnad, tidsomfattning och utbildningsform; hur mycket klassrumsträning ingår, hur mycket av undervisningen är lärarledd, vilken metodik används? Vilka konkreta verktyg och kunskaper du kommer ta med dig från utbildningen? Hur nöjda har tidigare deltagare varit? Sök på forum och be utbildningsleverantören om utvärderingar från genomförda utbildningar – saknas dessa är det ett tydligt varningstecken! Tänk på att en erkänd utbildningsleverantör i de flesta fall både levererar högre kvalitet och väger tyngre på ditt cv. 

Utbildning kan bli en investering med dubbel effekt
Det finns en tydlig koppling mellan ett företags framgång och dess förmåga att skapa goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för sina anställda. Ligger dina utvecklings- och karriärmål i linje med ditt företags, kan en utbildningsinvestering ge dubbel effekt. Du investerar tid och engagemang, och företaget investerar pengar - en ”win-win” som i slutändan ger vinst för båda parter. 

Hur lyckas du övertyga din chef om nyttan?
Många känner sig osäkra när de ska be sin chef att bidra med pengar och/eller tid för utbildning. Tänk på att;
-    Vara förberedd och påläst. 
-    Lyfta fram hur utbildningen kommer skapa mervärde för företaget. 
-    Vara konkret med vad du kommer att kunna bidra med, vilka nya kompetenser du får och hur de påverkar din prestation. 
-    Beskriva din motivation och ditt intresse för ämnet. 00
-    Beskriva hur utbildningen både kommer att bygga vidare på dina styrkor och stärka dina svagheter.
-    Visa att du tror på dig själv. Träna och provargumentera med en vän, kollega eller partner som kan ge dig konstruktiv feedback innan du förhandlar i skarpt läge. 

Vill du vässa dina argument ytterligare? 
Ladda ner våra 5 tips för samtalet kring kompetensutveckling.

Lycka till!

 

Möt Marie Camemyr, HR specialist Crane Currency
Vilka företag, vad jobbar de med, var bor de?
Intervju med Jenny, rådgivare på IHM.
Till toppen av sidan Till topp