Entreprenör

På IHM träffas jämlikar som delar och utbyter erfarenheter och stimulerar varandra. Människor med driv och förmågan att se möjligheter och finna vägen att omsätta dem i affärer.

Sedan starten 1966 har flera tusen entreprenörer och människor med drömmar om att skapa något eget sökt sig till IHM. Här har många affärsidéer mejslats fram och utvecklats till lönsamma företag.

På IHM utvecklas du med människor i olika branscher under ledning av proffs från näringslivet för att hitta nya infallsvinklar och utvecklas till en professionell affärsman eller -kvinna. Här ligger fokus på handlingskraft; att läsa verkligheten, se möjligheter och agera på ett annat sätt än konkurrenterna.

Du når snabbt resultat och kan direkt omsätta kunskaperna i företaget. Ditt företag.

Till toppen av sidan Till topp