Hoppa till innehåll

En unik lärandemodell

Trots heltidsarbete och familj ska du få en djup förståelse för hur en affärsverksamhet fungerar. Vårt mål är att utveckla dina färdigheter så att du självständigt kan fatta affärsmässiga beslut i olika situationer.

Våra diplomprogram är designade för yrkesverksamma praktiker. Vår lärandemodell är unik för att du ska kunna nå en hög nivå på läranderesultaten trots en relativt kort tidsinsats i jämförelse med högskolestudier.

Undervisningen utgår från ett praktiskt sammanhang, där du får upptäcka hur ny kunskap kan öka din förståelse kring olika affärsutmaningar och lära dig hantera dem. De praktiska sammanhangen är valda för att skildra verkligheten i olika typer av företag och branscher, både B2B och B2C.

Blended Learning på 1 minut

Före

Undervisningen sker i både digitala kanaler och IHM:s lokaler. Inför varje schemalagt möte börjar ditt lärande i din mobil där du får bekanta dig med ett företag som har en affärsutmaning. Utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter gör du dina iakttagelser av företagets situation, som du sedan delar med övriga deltagare och läraren.

Under

Vid mötet i IHM:s lokaler utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I olika workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att via din mobil, eller läsplatta, titta på videos som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten. Via litteraturstudier kan du sedan fördjupa din kunskap inom området.