Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:56 fd8ad9f1-bd15-4797-8a7c-ec653463d62d

Unik lärandemodell

Utbildningarna inom DIHM-paketet är alla anpassade för yrkesverksamma deltagare, vilka ofta har ett begränsat tidsutrymme både innan och efter arbetstid. För att möta denna verklighet har IHM utvecklat en unik lärandemodell.

Blended Learning

Före

Undervisningen sker i både digitala kanaler och IHM:s lokaler. Inför varje schemalagt möte börjar ditt lärande i din mobil där du får bekanta dig med ett företag som har en affärsutmaning. Utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter gör du dina iakttagelser av företagets situation, som du sedan delar med övriga deltagare, samt läraren.

Under

Vid mötet i IHM:s lokaler utforskar du tillsammans med gruppen hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I olika workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

296_Regular Page Content 960x480.jpg

Efter

Efter varje lektionstillfälle repeterar och förstärker du din förståelse av den nya kunskapen genom att via din mobil, dator eller läsplatta, titta på videos som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten. Via litteraturstudier kan du sedan fördjupa din kunskap inom området ytterligare.