Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 10:56 e693a1a5-77d8-4139-942b-e1af3016330f
hero1

Har du en DIHM-examen och vill ta den till nästa nivå?

Detta program riktar sig till dig som vill sätta spets på din DIHM-examen och som vill utveckla din förmåga att skapa en ny eller utveckla en befintlig affärsverksamhet på kund- eller organisationsnivå.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN:

Du får nya verktyg och perspektiv som du kommer att ha stor användning av i allt arbete där en kundinsikt ska omsättas till bättre resultat inom produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, kommunikation och försäljning. Verktygslådan består av metoder och arbetssätt för att lösa problem och utmaningar som annars kostar mycket tid och resurser i verkliga affärs- och erbjudandeutvecklingsprojekt.

Du får självförtroende och förmåga att bli den som accelererar organisationens arbete med affärsutveckling och innovation.

Utbildningens läranderesultat leder till en kvalifikation på SeQF 6 nivå, vilket ger behörighet till examen Marknadsekonom DIHM med ackrediteringen SeQF6.UTBILDNINGENS OLIKA KURSMOMENT

DIHM+ omfattar en läranderesa som integrerar ämnesområdena
ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation.Genom olika praktiska sammanhang får du i programmet utveckla din repertoar av kunskaper och färdigheter som affärsutvecklare och intraprenör. I programmets erfarenhetsbaserade moment får du i olika praktiska sammanhang pröva dina färdigheter och din kompetens. Här kan du, utan risk för finansiella förluster och din anställning, testa din förmåga och successivt genom ditt lärande nå en professionell nivå som affärsutvecklare. Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

DELKVALIFIKATION 1 – ATT BESTÄMMA AFFÄRSUTMANING OCH AFFÄRSMÖJLIGHET

I den första delen får du utveckla din förmåga att värdera en affärsutmaning som utlöser behovet av ett affärsutvecklingsprojekt
och skapa inriktning och omfattning av det arbete som ska göras. Affärsmöjligheten som du identifierar blir sedan utgångspunkt för den problembeskrivning som bestämmer affärsutvecklingsprojektets syfte och mål. För att projektet ska kunna nå sitt mål är det centralt att förstå det kundbehov som ligger till grund för affärsmöjligheten. Det handlar om att på djupet förstå vad kunden vill ha utfört och vad kunden är beredd att betala för den tjänsten.

DELKVALIFIKATION 2 - VÄRDEERBJUDANDET OCH AFFÄRSPRÖVNING

I den här delen av programmet utvecklar du din förmåga att självständigt identifiera och formulera de affärsmässigt hållbara handlingsalternativ/lösningar som du testar och utvärderar i affärsutvecklingsprojektet. Det handlar om att identifiera vad som är mest attraktivt och vad som bäst matchar organisationens förmåga. Du får också utveckla din förmåga att kritiskt kunna granska den arbetsmetod och
informationsinsamling som används för att genomföra tester och utvärderingar.

DELKVALIFIKATION 3 – PRÖVNING AV GENOMFÖRBARHETEN

I den här delen av programmet kommer utvecklar du din förmåga att analysera och bedöma om den lösning du har kommit fram till är genomförbar i den aktuella organisationen med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter. Du får också utveckla din färdighet att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika handlingsalternativ.

Har du frågor och funderingar?

Prata med våra rådgivare, de guidar dig till vad som passar bäst i just din situation