Digitalisering

Den digitala transformationen vänder upp och ner på förutsättningarna för företagande och affärsmodeller. Att förstå hur förändringen från analogt till digitalt påverkar affären är snart en ren överlevnadsfråga.

Det är en genomgripande förändring, men de första stegen handlar inte om ny teknik, det handlar om ledarskapet. Styrelser och ledningsgrupper, VD,  linjechefer och medarbetare – alla kommer att beröras och måste själva ge sig in i matchen.
 
På IHM erbjuder vi flera korta program med syfte att ge dig verktyg och energi att genomföra förändringar i din verksamhet. Vi ger dig kunskaper och verktyg för att omvandla nya förutsättningar till konkret konkurrenskraft. 
 
Till toppen av sidan Till topp