Digital marknadsföring

Digital marknadsföring handlar inte om kanalval eller närvaro i sociala medier. Det kräver ett helt nytt förhållningssätt som bygger på förståelse för förändrat konsumentbeteende. För att kunna påverka dina kunder i beslutsprocessen behöver du möta dem online när de samlar information för att söka lösningar på sina problem.

Digital marknadsföring ersätter inte den traditionella. Printannonsering, TV, bio och utomhusreklam omger oss dagligen. Men det förändrade köpbeteendet hos kunder och leads tvingar oss till digital närvaro om vi vill ha en chans att påverka köpbesluten.

När du väl fått din digitala infrastruktur på plats och utvecklat en digital strategi, har den digitala marknadsföringen många fördelar;

  • den är snabb och kostnadseffektiv - med en relativt blyg månadskostnad kan ditt företag vara med och slåss mot giganterna
  • du kan rikta dina insatser mot väl utvalda målgrupper på ett sätt som inte är möjligt i traditionella medier
  • den ger möjlighet till interaktivitet och kan mycket snabbt få enorm spridning
  • dina budskap är synliga i hela världen, 24 tim om dygnet.
  • och den är mätbar - du vet exakt hur många gånger dina budskap har exponerats och kan justera och säkra att du lägger pengarna där de ger mest effekt.

Det gamla talesättet har fått en ny innebörd: "Hälften av all marknadsföring är bortkastad - och nu vet du vilken hälft."

Till toppen av sidan Till topp