Dagens dilemma #3

Du är hr-chef på webbyrån Starstruck som producerar digitala tjänster i form av sajter eller appar. En medarbetare berättar för dig att hennes arbetsgrupp har börjat frångå den traditionella arbetsprocessen med agil utveckling, sprintar och möten fyllda av post-itlappar som flyttas. Ett lösare arbetssätt och andra mötesformer, där man pratar lite mindre om processen och mer om produkterna och målet, tycker hon gör gruppen effektivare. En avdelning, som anses vara jämförbar med hela personalen i fråga om ålder, kön och arbetskultur, får testa det nya arbetssättet i en månad. Testet i den lilla arbetsgruppen blir i huvudsak lyckosamt, även om deltagarna säger att det känns lite ovant.

Hur gör du nu?

Vi kör ut det här brett. Att hålla tempo i förändringen och visa att vi är en aktiv dynamisk ledning är viktigt i sig. Och som Erik Olsson säger, 80 procent av alla beslut går att skruva. 50%
Nä nä nä. Vi ska inte riskera att dels få reaktioner bland de anställda som gör att de gör ett bättre jobb, dels dra på oss en oförutsedd kostnad som följd av att det här skulle landa illa. En månads test är dessutom alldeles för kort. Mer underlag och längre förankring krävs. 50%


Till toppen av sidan Till topp