Customer Satisfaction 2.0

IHM genomför företagsanpassad ledarskapsutbildning för Bil-Bengtsson i Skåne och många andra av Volvos återförsäljare i Norden. "Customer Satisfaction 2.0" är startskottet på Bil-Bengtssons utvecklingsresa tillsammans med IHM. Det är ett 10-stegs program på chefsnivå i syfte att utveckla ledarskapet och på så sätt skapa bättre förutsättningar för alla medarbetare att kunna nå målet "helnöjda kunder". Hör dem berätta!

Till toppen av sidan Till topp