FAQ / IHM:s öppna utbildningar

Hero image

Här har vi samlat de vanligast förekommande frågorna kring våra öppna utbildningar inom affärsutveckling - inkluderat specifika frågeställningar kring Business Executive Degree.

Frågor om IHM:s öppna utbildningar

Ja, alla våra utbildningar genomförs på deltid och det går bra att jobba vid sidan av - var noga med att titta på schemat i god tid innan utbildningsstart så du kan planera in lektionstillfällen samt tiden du behöver lägga utöver det.

Så länge utbildningen ligger med datum i köprutan på vår hemsida så finns det platser kvar - vill du veta mer specifikt så kan du kontakta någon av våra rådgivare så hjälper de dig.

Det förväntas bland annat att du avsätter tid för att vara med på de schemalagda lektionerna, övrig studietid och att du är delaktig och engagerad i utbildningens genomförande. Du behöver ta del av materialet på din lärplattform i god tid så att du är förberedd inför lektionerna. Det här kommer göra att du kan bidra mer i diskussioner och workshops, så att du får ut mer av utbildningen.

Oavsett om du läser en digital eller platsbunden utbildning hos oss så får du samma certifikat vid terminens slut. Gå in och läs mer om vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av eftersom vi har olika examinationsformer på alla våra utbildningar.

Ja, en stor del av materialet finns tillgängligt på din lärplattform och du kan ta till dig kunskaperna när det passar dig innan lektionen, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv tillsammans med andra på lektionerna. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter och kompetenser på egen hand hemma utan du behöver aktiv i grupp för att göra det.

Nej, du får ta igen den lektionen med en annan klass eller nästa termin. Alternativt kan du be en klasskollega ta anteckningar, samt att du genomför alla steg på lärplattformen som hör till lektionen.

Först och främst behöver du ställa frågan till dig själv om en digital utbildning är något som passar dig, det krävs nämligen ett visst digitalt intresse från din sida. Det krävs även mer engagemang och fokus när du läser på distans så du behöver ta ansvar över ditt eget deltagande och se till att vara aktiv på lektionerna.

Det är extra viktigt med interaktion och aktivitet på lektionerna när man läser på distans så därför vill vi tipsa om att ladda upp extra med både god förberedelse, men även lite gott fika till pauserna när energin börjar ta slut.

Du behöver en välfungerande dator som säkerställer en bra prestanda som fungerar även vid tyngre aktiviteter, vi använder oss exempelvis av Microsoft Teams, Zoom, samt andra digitala verktyg. Du behöver även säkerställa så du har en bra webbkamera och ett bra headset så att du ser till att du har bra ljud, bra bild och mikron när du ska delta.

Om du inte jobbat med de här plattformarna innan så är det bra att du bekantar dig med dem innan utbildningen börjar.

Vi spelar inte in utbildningar som sker digitalt. Det beror dels på GDPR, men även upphovsrättsliga skäl. För oss är det också viktigt att du som deltagare fritt kan dela dina tankar och funderingar utan risk att det sprids till utomstående.

Frågor om Business Executive Degree

För att ta examen Marknadsekonom DIHM behöver du genomföra två obligatoriska utbildningar och två valfria.

Den första obligatoriska utbildningen är IHM Business Management, vilken många av våra deltagare väljer att inleda sin DIHM-utbildning med. Den andra obligatoriska utbildningen är IHM Strategic Business Development som är den avslutande utbildningen innan examen.

Därimellan har du två valfria terminer. Då kan du välja mellan Projektledning, Business Finance, Sales & Marketing Management, Verksamhetsstyrning och Growth & Marketing Strategy.

Ja, stor del av utbildningen innehåller grupparbeten eftersom erfarenhetsutbytet utvecklar ditt lärande och sätter modeller och teorier i ett sammanhang.

Majoriteten av våra DIHM-utbildningar har ett projektarbete vid slutet av terminen. Här har ni inte vanliga lektioner utan du får planera er tid tillsammans med din projektgrupp och till stöd har ni schemalagda handledningstillfällen.

Tidsåtgången är alltid individuell, men du bör avsätta cirka 12 timmar per vecka. Det här inkluderar lektionstid, övrig tid går till att bland annat ta del av material på din lärplattform, som exempelvis att läsa litteratur, ta del av videomaterial och genomföra kunskapstester.

Ja vi har ett krav på 70 procent närvaro för att du ska kunna få ditt certifikat vid slutet av utbildningen och det gäller både vid platsbundna utbildningar, samt digitalt baserade.

I första hand bör du be en klasskollega ta anteckningar från lektionen, samt vara extra noga med att ta del av allt material som finns på din lärplattform så du hänger med i studietakten. Vill du ta igen lektionen kan du göra det på en annan ort, alternativt under nästa termin.

Ambitionsnivån behöver vara lika hög oavsett om du läser en platsbunden utbildning eller en digitalt baserad utbildning på IHM.

Den största skillnaden är längden på de schemalagda lektionerna. På våra platsbundna utbildningar är lektionerna cirka sex timmar långa och på våra digitalt baserade utbildningar är lektionerna cirka fyra till fem timmar långa. Det beror på att vi har spelat in föreläsningsfilmer som du ska ta del av innan lektionen och därmed är den schemalagda tiden kortare de på digitala utbildningarna.

Ditt lektionsflöde är uppbyggt i fyra steg:

Steg 1: Här läser du in ett praktikfall och får svara på tankeväckare, det här för att skapa ett bra diskussionunderlag till lektionen.

Steg 2: Här ser du en föreläsningsfilm som är cirka 30 - 60 minuter lång. Du får även svara på tankenötter för att försäkra dig om att du förstått all kunskap i filmen.

Steg 3: Här ses ni live och utför övningar, workshops och föreläsningar tillsammans med dina klasskollegor och lärare.

Steg 4 - Det sista steget, här får du titta på korta kunskapsfilmer och läsa fördjupningslitteraturen som tillhör lektionen.

Ja, vanligtvis träffas man i våra lokaler cirka två till tre gånger per termin, ambitionen är att ses en gång vid utbildningens start och en gång till under terminens gång. Vid de här tillfällena träffar du dina klasskollegor och dina lärare som du vanligtvis träffar digitalt och vi träffas på orten som utbildningen tillhör - antingen kan det vara Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Har du några frågor?

Ring eller maila någon av oss så hjälper vi dig vidare

Alexsandra Hedström

Utbildningsrådgivare

Elisabet Ek

Utbildningsrådgivare