Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:56 6bbefdc7-fce4-4635-8b45-fac936b3f969
hero1

FAQ / IHM:s öppna utbildningar

Här har vi samlat de vanligast förekommande frågorna kring våra öppna utbildningar inom affärsutveckling - inkluderat specifika frågeställningar kring Business Executive Degree.

Frågor om IHM:s öppna utbildningar

Kan jag jobba samtidigt som jag läser en utbildning hos IHM?

Ja, alla våra utbildningar genomförs på deltid och det går bra att jobba vid sidan av - var noga med att titta på schemat i god tid innan utbildningsstart så du kan planera in lektionstillfällen samt tiden du behöver lägga utöver det.

Hur vet jag att det finns utbildningsplatser kvar?

Så länge utbildningen ligger med datum i köprutan på vår hemsida så finns det platser kvar - vill du veta mer specifikt så kan du kontakta någon av våra rådgivare så hjälper de dig.

Vad förväntas av mig som utbildningsdeltagare

Det förväntas bland annat att du avsätter tid för att vara med på de schemalagda lektionerna, övrig studietid och att du är delaktig och engagerad i utbildningens genomförande. Du behöver ta del av materialet på din lärplattform i god tid så att du är förberedd inför lektionerna. Det här kommer göra att du kan bidra mer i diskussioner och workshops, så att du får ut mer av utbildningen.

Vad krävs för att få ett certifikat

Oavsett om du läser en digital eller platsbunden utbildning hos oss så får du samma certifikat vid terminens slut. Gå in och läs mer om vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av eftersom vi har olika examinationsformer på alla våra utbildningar.

Kan jag ta till mig instuderingsmaterialet online på egen hand

Ja, en stor del av materialet finns tillgängligt på din lärplattform och du kan ta till dig kunskaperna när det passar dig innan lektionen, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv tillsammans med andra på lektionerna. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter och kompetenser på egen hand hemma utan du behöver aktiv i grupp för att göra det.

Om jag inte kan delta på de platsbundna tillfällena - kan jag då vara med på länk?

Nej, du får ta igen den lektionen med en annan klass eller nästa termin. Alternativt kan du be en klasskollega ta anteckningar, samt att du genomför alla steg på lärplattformen som hör till lektionen.

Vilka tips har IHM till den som funderar på att delta i en digital utbildning?

Först och främst behöver du ställa frågan till dig själv om en digital utbildning är något som passar dig, det krävs nämligen ett visst digitalt intresse från din sida. Det krävs även mer engagemang och fokus när du läser på distans så du behöver ta ansvar över ditt eget deltagande och se till att vara aktiv på lektionerna.

Det är extra viktigt med interaktion och aktivitet på lektionerna när man läser på distans så därför vill vi tipsa om att ladda upp extra med både god förberedelse, men även lite gott fika till pauserna när energin börjar ta slut.

Vilken teknisk utrustning behöver jag för att delta i en digital utbildning?

Du behöver en välfungerande dator som säkerställer en bra prestanda som fungerar även vid tyngre aktiviteter, vi använder oss exempelvis av Microsoft Teams, Zoom, samt andra digitala verktyg. Du behöver även säkerställa så du har en bra webbkamera och ett bra headset så att du ser till att du har bra ljud, bra bild och mikron när du ska delta.

Om du inte jobbat med de här plattformarna innan så är det bra att du bekantar dig med dem innan utbildningen börjar.

Spelas de schemalagda lektionerna in på en digital utbildning?

Vi spelar inte in utbildningar som sker digitalt. Det beror dels på GDPR, men även upphovsrättsliga skäl. För oss är det också viktigt att du som deltagare fritt kan dela dina tankar och funderingar utan risk att det sprids till utomstående.

Har du några frågor?

Ring eller maila någon av oss så hjälper vi dig vidare

Kontaktuppgifter till Alexsandra Hedström

Roll: Utbildningsrådgivare

Ort: Stockholm

Telefon: 08- 657 00 06

Kontaktuppgifter till Elisabet Ek

Roll: Utbildningsrådgivare

Ort: Malmö

Telefon: 040-601 23 08