Strategisk design attraherar, engagerar och bygger starka varumärken.

I en värld som präglas av allt hårdare konkurrens är förmågan att differentiera sig och samtidigt skapa värde några av de viktigaste framgångsfaktorerna för att ett företag, en stad, en region eller helt land ska kunna konkurrera om uppmärksamhet och skapa affärer på en global arena. En utmärkelse som premierar den här förmågan är World Design Capital (WDC). Äran att få kalla sig World Design Capital tilldelas innovativa städer som visat sin förmåga att effektivt använda design som verktyg för social, kulturell och ekonomisk utveckling. Kapstaden är den fjärde i raden av städer som fått utmärkelsen sedan den delades ut för första gången 2005. Torino, Seoul och Helsingfors är städer som tidigare fått bära titeln.

Jag står framför en nybyggd paviljong som ligger på Waterfront i Kapstadens hamn och betraktar ritningarna till den närbelägna silon som ska byggas om för att husera en av världens främsta samlingar av samtida Afrikansk konst – The Zeitz collection. Projektet är märkt med #WDC689 och är ett av de hundratals projekt och event som initierats inom ramarna för WDC i Kapstaden under 2014. ”Live Design. Transform Life” är det centrala tema som knyter ihop alla projekt. Genom fönstret på paviljongen syns det mäktiga Taffelberget tydligt med sin karaktäristiska form av ett gigantiskt bord, idag dock utan den kända ”duken” av moln.

Taffelberget är utan tvekan Kapstadens äldsta och mest synliga symbol. Ett berg vars topp är så platt att man kan tro att en mänsklig hand har designat berget för att medvetet särskilja det från andra berg. Den otvivelaktiga ledaren i kategorin världens plattaste berg hör jag mig själv tänka. En naturligt unik ikon. Taffelberget, eller Table Mountain, är ett berg som är känt över hela världen och som alla känner igen på grund av sin form. Vyn av berget är dessutom extra laddad med känslor eftersom det var den vy som Nelson Mandela betraktade från Robben Island där han satt fängslad i 27 år innan han blev frisläppt den 11 februari, 1990. Table Mountain blir på grund av sin form och i kombination med en känslomässigt laddad historia en konkurrensfördel som Sydafrika och Kapstaden använder för att locka besökare och väcka intresse. Helt enkelt en design och en story som attraherar, särskiljer och säljer upplevelsen Kapstaden och Sydafrika. Stoltheten som berget och dess karaktäristiska skyline väcker hos Kapstadens invånare går inte heller att ta miste på.

Genom WDC får Sydafrika inte bara möjlighet att visa världen hur mycket kompetens och innovationskraft som landet kan erbjuda inom området, man bidrar också till att lyfta fram designens roll för att utveckla affärer och starka varumärken. Ofta underskattar företagsledningen den potential som industridesign, grafisk design, formgivning, inredning och arkitektur har för att skapa konkurrenskraft genom att uttrycka vem företaget är och vad man står för. Receptet på framgång gäller lika mycket för företag som för städer. För design, formgivning och arkitektur baserad på en väldefinierad och differentierande strategi, kombinerad med en intressant historia och god storytelling, kan lika framgångsrikt attrahera kunder som besökare, nya medarbetare som nya invånare och lika framgångsrikt skapa stolthet hos ett företags anställda som invånare i en stad. Kort och gott – strategisk design engagerar, skapar konkurrenskraft och adderar värde. Vilken roll spelar design på ditt företag?

Mer information om WDC i Kapstaden hittar du här: http://www.wdccapetown2014.com/

14 maj 2014
Till toppen av sidan Till topp