Blogginlägg av Tony Leidenkrantz

Tony Leidenkrantz

Drivs av övertygelsen att en differentierande varumärkesstrategi, en väl definierad varumärkesprocess och ett varumärkesfokuserat ledarskap är avgörande för internationell konkurrenskraft i dagens krävande affärsklimat.

I en värld som präglas av allt hårdare konkurrens är förmågan att differentiera sig och samtidigt skapa värde några av de viktigaste framgångsfaktorerna för att ett företag, en stad, en region eller helt land ska kunna konkurrera om uppmärksamhet och skapa affärer på en global arena. En utmärkelse som premierar den här förmågan är World Design Capital (WDC). Äran att få kalla sig World Design Capital tilldelas innovativa städer som visat sin förmåga att effektivt använda design som verktyg för social, kulturell och ekonomisk utveckling. Kapstaden är den fjärde i raden av städer som fått utmärkelsen sedan den delades ut för första gången 2005. Torino, Seoul och Helsingfors är städer som tidigare fått bära titeln. Jag står framför en nybyggd paviljong som ligger på Waterfront i Kapstadens hamn och betraktar ritningarna till den närbelägna silon som ska byggas om för att husera en av världens främsta samlingar av samtida Afrikansk konst – The Zeitz collection. Projektet är märkt med #W...

Åter på svensk mark efter att ha deltagit på BRITE ’14, en konferens som anordnats av Columbia Business School i New York. Temat för konferensen var "Branding, Innovation and Technology". Efter att i två dagar lyssnat på talare från IBM, Disney, McKinsey, HP, Facebook, BuzzFeed, Warby Parker med flera, är insikten tydlig - i dessa företag har den digitala utvecklingen gjort att ansvaret för att utveckla företagets varumärke nu flyttats över till vd och ledningsgruppen på allvar. Jag vågar till och med påstå att varumärkesstrategin lyfts upp och blivit en av de mest centrala strategierna för att vd och företagsledning framgångsrikt ska kunna transformera företaget in i den digitala eran. Ett bra exempel är IBM:s varumärkesvision ”Building a Smarter Planet”, som inledningstalaren, IBM:s John L. Kennedy, inlevelsefullt berättade driver utvecklingen av såväl affärsutveckling, kultur, marknadskommunikation, partnersamarbeten och varumärke. IBM har över 425.000 anställda i 170 länder.   D...

Till toppen av sidan Till topp